Versione di Cesare

Libro 1 - Paragrafi da 21 a 25

Traduzione della Versione "Libro 1 - Paragrafi da 21 a 25" di Cesare

Testo Originale Latino

Paragrafo 21 Quibus rebus cognitis Caesar etsi magni interesse arbitrabatur quam primum oppido potiri cohortesque ad se in castra traducere ne qua aut largitionibus aut animi confirmatione aut falsis nuntiis commutatio fieret voluntatis quod saepe in bello parvis momentis magni casus intercederent tamen veritus ne militum introitu et nocturni temporis licentia oppidum diriperetur eos qui venerant collaudat atque in oppidum dimittit portas murosque adservari iubet. Ipse eis operibus quae facere instituerat milites disponit non certis spatiis intermissis ut erat superiorum dierum consuetudo sed perpetuis vigiliis stationibusque ut contingant inter se atque omnem munitionem expleant; tribunos militum et praefectos circummittit atque hortatur non solum ab eruptionibus caveant sed etiam singulorum hominum occultos exitus adservent. Neque vero tam remisso ac languido animo quisquam omnium fuit qui ea nocte conquieverit. Tanta erat summae rerum exspectatio ut alius in aliam partem mente atque animo traheretur quid ipsis Corfiniensibus quid Domitio quid Lentulo quid reliquis accideret qui quosque eventus exciperent. Paragrafo 22 Quarta vigilia circiter Lentulus Spinther de muro cum vigiliis custodibusque nostris colloquitur; velle si sibi fiat potestas Caesarem convenire. Facta potestate ex oppido mittitur neque ab eo prius Domitiani milites discedunt quam in conspectum Caesaris deducatur. Cum eo de salute sua agit orat atque obsecrat ut sibi parcat veteremque amicitiam commemorat Caesarisque in se beneficia exponit; quae erant maxima: quod per eum in collegium pontificum venerat quod provinciam Hispaniam ex praetura habuerat quod in petitione consulatus erat sublevatus. Cuius orationem Caesar interpellat: se non maleficii causa ex provincia egressum sed uti se a contumeliis inimicorum defenderet ut tribunos plebis in ea re ex civitate expulsos in suam dignitatem restitueret ut se et populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret. Cuius oratione confirmatus Lentulus ut in oppidum reverti liceat petit: quod de sua salute impetraverit fore etiam reliquis ad suam spem solatio; adeo esse perterritos nonnullos ut suae vitae durius consulere cogantur. Facta potestate discedit. Paragrafo 23 Caesar ubi luxit omnes senatores senatorumque liberos tribunos militum equitesque Romanos ad se produci iubet. Erant quinquaginta; ordinis senatorii L. Domitius P. Lentulus Spinther L. Caecilius Rufus Sex. Quintilius Varus quaestor L. Rubrius; praeterea filius Domiti aliique complures adulescentes et magnus numerus equitum Romanorum et decurionum quos ex municipiis Domitius evocaverat. Hos omnes productos a contumeliis militum conviciisque prohibet; pauca apud eos loquitur [queritur] quod sibi a parte eorum gratia relata non sit pro suis in eos maximis beneficiis; dimittit omnes incolumes. HS |LX| quod advexerat Domitius atque in publico deposuerat allatum ad se ab IIII viris Corfiniensibus Domitio reddit ne continentior in vita hominum quam in pecunia fuisse videatur etsi eam pecuniam publicam esse constabat datamque a Pompeio in stipendium. Milites Domitianos sacramentum apud se dicere iubet atque eo die castra movet iustumque iter conficit VII omnino dies ad Corfinium commoratus et per fines Marrucinorum Frentranorum Larinatium in Apuliam pervenit. Paragrafo 24 Pompeius his rebus cognitis quae erant ad Corfinium gestae Luceria proficiscitur Canusium atque inde Brundisium. Copias undique omnes ex novis dilectibus ad se cogi iubet; servos pastores armat atque eis equos attribuit; ex his circiter CCC equites conficit. L. Manlius praetor Alba cum cohortibus sex profugit Rutilius Lupus praetor Tarracina cum tribus; quae procul equitatum Caesaris conspicatae cui praeerat Vibius Curius relicto praetore signa ad Curium transferunt atque ad eum transeunt. Item reliquis itineribus nonnullae cohortes in agmen Caesaris aliae in equites incidunt. Reducitur ad eum deprensus ex itinere N. Magius Cremona praefectus fabrum Cn. Pompei. Quem Caesar ad eum remittit cum mandatis: quoniam ad id tempus facultas colloquendi non fuerit atque ipse Brundisium sit venturus interesse rei publicae et communis salutis se cum Pompeio colloqui; neque vero idem profici longo itineris spatio cum per alios condiciones ferantur ac si coram de omnibus condicionibus disceptetur. Paragrafo 25 His datis mandatis Brundisium cum legionibus VI pervenit veteranis III et reliquis quas ex novo dilectu confecerat atque in itinere compleverat; Domitianas enim cohortes protinus a Corfinio in Siciliam miserat. Reperit consules Dyrrachium profectos cum magna parte exercitus Pompeium remanere Brundisii cum cohortibus viginti; neque certum inveniri poterat obtinendine Brundisii causa ibi remansisset quo facilius omne Hadriaticum mare ex ultimis Italiae partibus regionibusque Graeciae in potestate haberet atque ex utraque parte bellum administrare posset an inopia navium ibi restitisset veritusque ne ille Italiam dimittendam non existimaret exitus administrationesque Brundisini portus impedire instituit. Quorum operum haec erat ratio. Qua fauces erant angustissimae portus moles atque aggerem ab utraque parte litoris iaciebat quod his locis erat vadosum mare. Longius progressus cum agger altiore aqua contineri non posset rates duplices quoquo versus pedum XXX e regione molis collocabat. Has quaternis ancoris ex IIII angulis destinabat ne fluctibus moverentur. His perfectis collocatisque alias deinceps pari magnitudine rates iungebat. Has terra atque aggere integebat ne aditus atque incursus ad defendendum impediretur. A fronte atque ab utroque latere cratibus ac pluteis protegebat; in quarta quaque earum turres binorum tabulatorum excitabat quo commodius ab impetu navium incendiisque defenderet.

Traduzione Italiana

Paragrafo 21 Appresi questi fatti, Cesare, anche se giudicava di grande interesse impadronirsi al più presto della postazione trasferire nel proprio accampamento le legioni lì dislocate, al fine di evitare che elargizioni o pressioni o false notizie causassero un cambiamento della volontà, infatti in guerra spesso da avvenimenti di poco conto nascono grandi pericoli, temendo tuttavia che l’ingresso dei soldati, col favore della notte, agevolasse il saccheggio della città, loda gli ambasciatori che erano giunti da lui, li rispedisce in città, dà loro ordine di vigilare porte e mura. Egli stesso dispone i soldati su quelle strutture di fortificazione che aveva fatto costruire, non ad intervalli prestabiliti, secondo l’abitudine dei giorni precedenti, ma con distaccamenti di sorveglianza continua, vicini gli uni agli altri per garantire una protezione completa; fa svolgere servizio di pattuglia ai tribuni dei soldati ed ai prefetti ed esorta non solo di ostacolare sortite ma anche di stare in guardia contro azioni clandestine di singoli individui. E in verità nessuno di loro fu così trascurato o ignavo da dormire in quella notte. E tanto grande era l’attesa di come sarebbero andate a finire le cose che ciascuno con la mente e col desiderio si volgeva ad opposti pensieri e si chiedeva che cosa sarebbe accaduto agli stessi abitanti di Corfinio, a Domizio, a Lentulo, a tutti gli altri, e quale destino sarebbe toccato a ciascuno. Paragrafo 22 Circa al quarto turno di guardia, Lentulo Spintere dice dalle mura alle sentinelle e alle nostre guardie di voler incontrare Cesare, se gli è possibile. Concesso il permesso, lo lasciano uscire dalla città, i soldati di Domizio non gli si allontanano finchè non giunge di fronte a Cesare. Egli inizia a trattare con lui la propria salvezza: lo prega e lo scongiura che lo risparmi, gli ricorda l’antica amicizia e passa in rassegna i benefici ricevuti da Cesare, che erano veramente grandi: grazie al suo aiuto era entrato nel collegio dei pontefici, dopo la pretura aveva ottenuto la provincia di Spagna, era stato sostenuto nella candidatura al consolato. Cesare interrompe le sue parole: gli ricorda che è uscito dalla sua provincia non per far del male, ma per difendersi dalle ingiurie degli avversari, per ristabilire nei loro poteri i tribuni della plebe cacciati dalla città in quell’occasione, per vendicare se stesso ed il popolo romano, la cui libertà era stata soffocata da pochi fanatici. Lentulo, confortato dal suo discorso, chiede che gli sia concesso di tornare in città: assicura a Cesare che anche per gli altri sarà di conforto e speranza l’avere ottenuto da lui la grazia; lo informa che alcuni sono così impauriti da arrivare a uccidersi. Ottenuto il permesso, si allontana. Paragrafo 23 Quando albeggiò, Cesare ordina che dinanzi a lui siano condotti tutti i senatori e i loro figli, i tribuni dei soldati e i cavalieri romani. Erano cinquanta, (appartenevano) all'ordine senatorio L. Domizio, P. Lentulo Spintere, L. Cecilio [Spintere] Rufo, il questore Sex. Quintilio Varo, L. Rubrio; vi erano inoltre il figlio di Domizio e moltissimi altri giovinetti e un gran numero di cavalieri romani e di decurioni che Domizio aveva fatto venire dai municipi. Li fa condurre tutti davanti a sé e proibisce ai soldati di insultarli e beffeggiarli; rivolge poche parole, (lamentando) che da parte loro non è stata dimostrata gratitudine per i grandissimi favori che egli ha loro fatto; li congeda (lasciandoli) tutti incolumi. I sei milioni di sesterzi, che Domizio aveva portato e depositato nella cassa pubblica, consegnati a Cesare dai duumviri di Corfinio, vengono restituiti a Domizio; Cesare non voleva apparire più equilibrato nei confronti della vita degli uomini che nei confronti del denaro, anche se sapeva che quello era denaro dello stato, dato a Domizio da Pompeo per la paga dei soldati. Ordina ai soldati di Domizio di giurargli fedeltà e, lo stesso giorno, muove l'accampamento e, dopo una sosta a Corfinio, in tutto sette giorni, si mette in cammino marciando a ritmo regolare e, attraversato i confini dei Marrucini, dei Frentani, dei Larinati, giunge in Puglia. Paragrafo 24 Pompeo, venuto a conoscenza dei fatti accaduti a Corfinio, da Lucera va a Canosa e poi a Brindisi. Ordina di raccogliere da ogni parte presso di sé tutte le truppe formate dai nuovi coscritti; arma servi e pastori; fornisce loro cavalli; con essi mette insieme circa trecento cavalieri. Il pretore L. Manlio fugge via da Alba con sei coorti, il pretore Rutilio Lupo con tre da Terracina; quando queste vedono da lontano la cavalleria di Cesare, comandata da Vibio Curio, abbandonato il pretore, portano le insegne dalla parte di Curio e passano sotto il suo comando. Parimenti nelle tappe successive, alcune coorti si imbattono nell'esercito di Cesare, altre nella sua cavalleria. N. Magio, di Cremona, comandante del genio dell'esercito di Pompeo, fatto prigioniero durante la marcia, viene condotto al cospetto di Cesare. Egli lo rimanda da Pompeo con queste proposte: poiché fino a quel momento non era stato possibile un colloquio ed egli stesso sarebbe arrivato a Brindisi, è nell'interesse dello stato e per la salvezza di tutti che egli incontri Pompeo; invero, quando, costretti da grande distanza, si conducono negoziati tramite altre persone, le cose procedono ben diversamente da quando la discussione avviene direttamente. Paragrafo 25 Inviate queste proposte, Cesare giunse a Brindisi con sei legioni, tre di veterani e le altre formate dal recente arruolamento e completate durante la marcia; infatti aveva subito mandato da Corfinio in Sicilia le coorti di Domizio. Venne a conoscenza che i consoli erano partiti con gran parte dell'esercito alla volta di Durazzo e che Pompeo era rimasto a Brindisi con venti coorti; ma non aveva potuto sapere con sicurezza se Pompeo era rimasto lì per mantenere in suo possesso Brindisi, per avere con più facilità il controllo di tutto il mare Adriatico, a partire dalle estreme parti dell'Italia e dai territori della Grecia, e poter condurre la guerra dai due fronti, o se qui si era fermato per carenza di navi; Cesare, nel timore che Pompeo non avesse intenzione di lasciare l'Italia, decise di bloccare ogni via d'uscita e il libero uso del porto di Brindisi. Questo era il piano di queste opere. Dall'una e dall'altra estremità del litorale, dove le imboccature del porto erano strettissime, faceva innalzare un molo e un argine, perché il mare in quel tratto era poco profondo. Man mano che ci si allontanava da quei due punti, non potendo essere costruito un terrapieno per la maggiore profondità dell'acqua, faceva collocare, in continuazione della diga, coppie di zattere della larghezza di trenta piedi per lato. Le faceva fissare con quattro ancore, dai quattro lati, affinchè non venissero spostate dai flutti. Una volta completate e messe al loro posto queste zattere, ne faceva successivamente aggiungere altre della stessa grandezza. Le faceva riempire di terra e di altro materiale, affinché fosse possibile passarvi sopra e accorrere alla difesa. Faceva proteggere la parte frontale ed entrambi i fianchi con graticci e palizzate; sopra ogni quarta di quelle (le zattere) faceva innalzare una torre di due piani, dalla quale fosse più comodamente difesa da attacchi di navi e incendi.