Versione di Cesare

Libro 3 - Paragrafi da 56 a 60

Traduzione della Versione "Libro 3 - Paragrafi da 56 a 60" di Cesare

Testo Originale Latino

Paragrafo 56 Aetolia Acarnania Amphilochis per Cassium Longinum et Calvisium Sabinum ut demonstravimus receptis temptandam sibi Achaiam ac paulo longius progrediendum existimabat Caesar. Itaque eo Calenum misit eique Sabinum et Cassium cum cohortibus adiungit. Quorum cognito adventu Rutilius Lupus qui Achaiam missus a Pompeio obtinebat Isthmum praemunire instituit ut Achaia Fufium prohiberet. Calenus Delphos Thebas Orchomenum voluntate ipsarum civitatium recepit nonnullas urbes per vim expugnavit reliquas civitates circummissis legationibus amicitia Caesari conciliare studebat. In his rebus fere erat Fufius occupatus. Paragrafo 57 Haec cum in Achaia atque apud Dyrrachium gererentur Scipionemque in Macedoniam venisse constaret non oblitus pristini instituti Caesar mittit ad eum A. Clodium suum atque illius familiarem quem ab illo traditum initio et commendatum in suorum necessariorum numero habere instituerat. Huic dat litteras mandataque ad eum; quorum haec erat summa: sese omnia de pace expertum nihil adhuc effecisse: hoc arbitrari vitio factum eorum quos esse auctores eius rei voluisset quod sua mandata perferre non opportuno tempore ad Pompeium vererentur. Scipionem ea esse auctoritate ut non solum libere quae probasset exponere sed etiam ex magna parte compellere atque errantem regere posset; praeesse autem suo nomine exercitui ut praeter auctoritatem vires quoque ad coercendum haberet. Quod si fecisset quietem Italiae pacem provinciarum salutem imperii uni omnes acceptam relaturos. Haec ad eum mandata Clodius refert ac primis diebus ut videbatur libenter auditus reliquis ad colloquium non admittitur castigato Scipione a Favonio ut postea confecto bello reperiebamus infectaque re sese ad Caeaarem recepit. Paragrafo 58 Caesar quo facilius equitatum Pompeianum ad Dyrrachium contineret et pabulatione prohiberet aditus duos quos esse angustos demonstravimus magnis operibus praemunivit castellaque his locis posuit. Pompeius ubi nihil profici equitatu cognovit paucis intermissis diebus rursus eum navibus ad se intra munitiones recipit. Erat summa inopia pabuli adeo ut foliis ex arboribus strictis et teneris harundinum radicibus contusis equos alerent (frumenta enim quae fuerant intra munitiones sata consumpserant); cogebantur Corcyra atque Acarnania longo interiecto navigationis spatio pabulum supportare quodque erat eius rei minor copia hordeo adaugere atque his rationibus equitatum tolerare. Sed postquam non modo hordeum pabulumque omnibus locis herbaeque desectae sed etiam frons ex arboribus deficiebat corruptis equis macie conandum sibi aliquid Pompeius de eruptione existimavit. Paragrafo 59 Erant apud Caesarem in equitum numero Allobroges duo fratres Raucillus et Egus Adbucilli filii qui principatum in civitate multis annis obtinuerat singulari virtute homines quorum opera Caesar omnibus Gallicis bellis optima fortissimaque erat usus. His domi ob has causas amplissimos magistratus mandaverat atque eos extra ordinem in senatum legendos curaverat agrosque in Gallia ex hostibus captos praemiaque rei pecuniariae magna tribuerat locupletesque ex egentibus fecerat. Hi propter virtutem non solum apud Caesarem in honore erant sed etiam apud exercitum cari habebantur; sed freti amicitia Caesaris et stulta ac barbara arrogantia elati despiciebant suos stipendiumque equitum fraudabant et praedam omnem domum avertebant. Quibus illi rebus permoti universi Caesarem adierunt palamque de eorum iniuriis sunt questi et ad cetera addiderunt falsum ab his equitum numerum deferri quorum stipendium averterent. Paragrafo 60 Caesar neque tempus illud animadversionis esse existimans et multa virtuti eorum concedens rem totam distulit; illos secreto castigavit quod quaestui equites haberent monuitque ut ex sua amicitia omnia exspectarent et ex praeteritis suis officiis reliqua sperarent. Magnam tamen haec res illis offensionem et contemptionem ad omnes attulit idque ita esse cum ex aliorum obiectationibus tum etiam ex domestico iudicio atque animi conscientia intellegebant. Quo pudore adducti et fortasse non se liberari sed in aliud tempus reservari arbitrati discedere a nobis et novam temptare fortunam novasque amicitias experiri constituerunt. Et cum paucis collocuti clientibus suis quibus tantum facinus committere audebant primum conati sunt praefectum equitum C. Volusenum interficere ut postea bello confecto cognitum est ut cum munere aliquo perfugisse ad Pompeium viderentur; postquam id difficilius visum est neque facultas perficiendi dabatur quam maximas potuerunt pecunias mutuati proinde ac si suis satisfacere et fraudata restituere vellent multis coemptis equis ad Pompeium transierunt cum eis quos sui consilii participes habebant.

Traduzione Italiana

Paragrafo 56 Tutti i giorni Cesare schierava l'esercito a battaglia nella pianura, per vedere se Pompeo aveva intenzione di misurarsi in uno scontro campale, fin quasi a spingere le legioni sotto il suo accampamento; la prima linea distava dal vallo solo quel tanto che bastava per restare fuori tiro dai proiettili lanciati a mano o con le macchine da guerra. Dal canto suo Pompeo, per non perdere la sua fama e la stima degli uomini, schierava l'esercito davanti al suo accampamento, in modo che il terzo ordine si trovasse sul vallo e l'intero schieramento rimanesse sotto la protezione dei proiettili scagliati dall'alto. Paragrafo 57 Mentre questi fatti accadevano in Acaia e presso Durazzo, si viene a sapere che Scipione era giunto in Macedonia. Cesare, non dimentico del primitivo disegno, gli invia Aulo Clodio, amico comune, che, da lui presentato e raccomandato fin da prima, era considerato uno dei suoi intimi. Gli consegna una lettera e messaggi per Scipione, che così in breve si possono riassumere: egli tutto aveva tentato per la pace, pertanto pensava che, se non si era concluso nulla, era solo per colpa di quelli che egli aveva voluto fossero gli artefici della trattativa, poiché essi avevano timore di recare i suoi messaggi a Pompeo in momento non opportuno. Ma Scipione aveva tanta autorità non solo per esporre liberamente il suo pensiero, ma anche, in larga misura, per fare pressione e correggere chi sbagliava; d'altra parte era a capo di un suo esercito e, oltre all'autorità, aveva anche le forze per fare opera di costrizione. Se avesse fatto ciò, la pace dell'Italia, la quiete delle province, la salvezza della nazione sarebbero state attribuite da tutti a lui solo. Clodio porta a Scipione questa ambasciata e, nei primi giorni viene ascoltato volentieri, almeno sembrava, nei successivi non è più ammesso al colloquio, poiché Scipione era stato rimproverato da Favonio, come poi si seppe a guerra finita; tornò quindi da Cesare senza avere portato a termine l'incarico. Paragrafo 58 Cesare, per meglio bloccare la cavalleria pompeiana davanti a Durazzo e impedire il foraggiamento, chiuse con delle fortificazioni due vie d'accesso che erano, come abbiamo detto, molto strette, e vi fece costruire dei fortini . Quando Pompeo si rese conto che con la cavalleria non si otteneva nessun vantaggio, dopo pochi giorni la fece rientrare, trasportandola via mare, all'interno della linea fortificata. E foraggio mancava ormai del tutto, tanto che nutrivano i cavalli con foglie strappate dagli alberi e tenere radici di canna pestate, poiché tutti i seminati che si trovavano all'interno della linea di fortificazione erano stati consumati. Erano costretti a far portare il foraggio da Corcira e dall'Acarnania, dopo una lunga navigazione e, poiché non bastava, dovevano aggiungervi dell'orzo e sostenere con questi mezzi la cavalleria. Ma quando da ogni parte non solo l'orzo, il foraggio e l'erba tagliata cominciarono a manca re, ma anche le foglie degli alberi, con i cavalli magri e senza forze, Pompeo pensò di dover tentare una sortita. Paragrafo 59 Vi erano presso Cesare, nella sua cavalleria, due fratelli Allobrogi, Roucillo ed Eco, figli di Adbucillo, che per molti anni era stato al comando del suo popolo, uomini di singolare valore, della cui opera, eccellente e valorosissima, Cesare si era servito in tutte le guerre galliche. A costoro in patria, per questi motivi, aveva fatto affidare cariche molto importanti e li aveva, eccezionalmente, fatti eleggere senatori; aveva dato loro in Gallia terreni sottratti ai nemici e grandi premi in denaro, facendoli, da poveri che erano, ricchi. Costoro, per il loro valore, erano non solo stimati da Cesare, ma anche considerati dall'esercito; ma, fiduciosi dell'amicizia di Cesare e trascinati da una stolta arroganza tipica dei barbari, disprezzavano i loro compagni, defraudavano la paga dei cavalieri e sottraevano tutto il bottino per mandarlo a casa. I cavalieri, irritati da questi fatti, andarono tutti insieme da Cesare e si lamentarono pubblicamente dei loro soprusi e in più aggiunsero che da quelli era stato dichiarato un falso numero di cavalieri per appropriarsi indebitamente della loro paga. Paragrafo 60 Cesare, ritenendo che quello non fosse il momento opportuno per punirli e molto concedendo al loro valore, differi l'intera questione; li rimproverò privatamente per l'illecito guadagno che facevano sui cavalieri e li esortò a riporre ogni speranza nel suo favore e ad aspettarsi per il futuro quanto le sue passate sollecitudini facevano loro sperare. L'episodio, tuttavia, produsse in tutti grande avversione e disprezzo nei loro confronti, e questo lo avvertivano tanto nei rimproveri che gli venivano mossi, quanto nel proprio personale giudizio e nella propria coscienza. Spinti dalla vergogna e ritenendo forse di non essere stati assolti5 ma che il giudizio fosse stato rimandato ad un altro momento, decisero di separarsi da noi e tentare in altro modo la fortuna, cercando nuove amicizie. Messisi d'accordo con alcuni loro clienti, che avevano il coraggio di commettere un tale delitto, tentarono dapprima di uccidere il prefetto di cavalleria Gaio Voluseno ? come si seppe poi a guerra finita ? per passare a Pompeo con qualche merito; visto però che l'impresa sembrava troppo difficile e non si presentava l'occasione per compierla, preso in prestito quanto più denaro potevano con la scusa di voler risarcire i loro commilitoni, restituendo quanto avevano rubato, comprati numerosi cavalli, passarono dalla parte di Pompeo insieme a quelli che avevano partecipato al loro piano.