Versione di Cesare

Libro 3 - Paragrafi da 6 a 10

Traduzione della Versione "Libro 3 - Paragrafi da 6 a 10" di Cesare

Testo Originale Latino

Paragrafo 6 Caesar ut Brundisium venit contionatus apud milites quoniam prope ad finem laborum ac periculorum esset perventum aequo animo mancipia atque impedimenta in Italia relinquerent ipsi expediti naves conscenderent quo maior numerus militum posset imponi omniaque ex victoria et ex sua liberalitate sperarent conclamantibus omnibus imperaret quod vellet quodcumque imperavisset se aequo animo esse facturos II. Non. Ian. naves solvit. Impositae ut supra demonstratum est legiones VII. Postridie terram attigit. Inter Cerauniorum saxa et alia loca periculosa quietam nactus stationem et portus omnes timens quos teneri ab adversariis arbitrabatur ad eum locum qui appellabatur Palaeste omnibus navibus ad unam incolumibus milites exposuit. Paragrafo 7 Erat Orici Lucretius Vespillo et Minucius Rufus cum Asiaticis navibus XVIII quibus iussu D. Laelii praeerant M. Bibulus cum navibus ex Corcyrae. Sed neque illi sibi confisi ex portu prodire sunt ausi cum Caesar omnino XII naves longas praesidio duxisset in quibus erant constratae IIII neque Bibulus impeditis navibus dispersisque remigibus satis mature occurrit quod prius ad continentem visus est Caesar quam de eius adventu fama omnino in eas regiones perferretur. Paragrafo 8 Eitis militibus naves eadem nocte Brundisium a Caesare remittuntur ut reliquae legiones equitatusque transportari possent. Huic officio praepositus erat Fufius Calenus legatus qui celeritatem in transportandis legionibus adhiberet. Sed serius a terra provectae naves neque usae nocturna aura in redeundo offenderunt. Bibulus enim Corcyrae certior factus de adventu Caesaris sperans alicui se parti onustarum navium occurrere posse inanibus occurrit et nactus circiter XXX in eas indiligentiae suae ac doloris iracundiam erupit omnesque incendit eodemque igne nautas dominosque navium interfecit magnitudine poenae reliquos terreri sperans. Hoc confecto negotio a Sasonis ad Curici portum stationes litoraque omnia longe lateque classibus occupavit custodiisque diligentius dispositis ipse gravissima hieme in navibus excubans neque ullum laborem aut munus despiciens neque subsidium exspectans si in Caesaris complexum venire posset. Paragrafo 9 Discessu Liburnarum ex Illyrico M. Octavius cum eis quas habebat navibus Salonas pervenit. Ibi concitatis Dalmatis reliquisque barbaris Issam a Caesaris amicitia avertit; conventum Salonis cum neque pollicitationibus neque denuntiatione periculi permovere posset oppidum oppugnare instituit. Est autem oppidum et loci natura et colle munitum. Sed celeriter cives Romani ligneis effectis turribus his sese munierunt et cum essent infirmi ad resistendum propter paucitatem hominum crebris confecti vulneribus ad extremum auxilium descenderunt servosque omnes puberes liberaverunt et praesectis omnium mulierum crinibus tormenta effecerunt. Quorum cognita sententia Octavius quinis castris oppidum circumdedit atque uno tempore obsidione et oppugnationibus eos premere coepit. Illi omnia perpeti parati maxime a re frumentaria laborabant. Cui rei missis ad Caesarem legatis auxilium ab eo petebant; reliqua ut poterant incommoda per se sustinebant. Et longo interposito spatio cum diuturnitas oppugnationis neglegentiores Octavianos effecisset nacti occasionem meridiani temporis discessu eorum pueris mulieribusque in muro dispositis ne quid cotidianae consuetudinis desideraretur ipsi manu facta cum eis quos nuper liberaverant in proxima Octavii castra irruperunt. His expugnatis eodem impetu altera sunt adorti inde tertia et quarta et deinceps reliqua omnibusque eos castris expulerunt et magno numero interfecto reliquos atque ipsum Octavium in naves confugere coegerunt. Hic fuit oppugnationis exitus. Iamque hiems appropinquabat et tantis detrimentis acceptis Octavius desperata oppugnatione oppidi Dyrrachium sese ad Pompeium recepit. Paragrafo 10 Demonstravimus L. Vibullium Rufum Pompei praefectum bis in potestatem pervenisse Caesaris atque ab eo esse dimissum semel ad Corfinium iterum in Hispania. Hunc pro suis beneficiis Caesar idoneum iudicaverat quem cum mandatis ad Cn. Pompeium mitteret eundemque apud Cn. Pompeium auctoritatem habere intellegebat Erat autem haec summa mandatorum: debere utrumque pertinaciae finem facere et ab armis discedere neque amplius fortunam periclitari. Satis esse magna utrimque incommoda accepta quae pro disciplina et praeceptis habere possent ut reliquos casus timerent: illum Italia expulsum amissa Sicilia et Sardinia duabusque Hispaniis et cohortibus in Italia atque Hispania civium Romanorum centum atque XXX; se morte Curionis et detrimento Africani exercitus tanto militumque deditione ad Curictam. Proinde sibi ac rei publicae parcerent cum quantum in bello fortuna posset iam ipsi incommodis suis satis essent documento. Hoc unum esse tempus de pace agendi dum sibi uterque confideret et pares ambo viderentur; si vero alteri paulum modo tribuisset fortuna non esse usurum condicionibus pacis eum qui superior videretur neque fore aequa parte contentum qui se omnia habiturum confideret. Condiciones pacis quoniam antea convenire non potuissent Romae ab senatu et a populo peti debere. Interea et rei publicae et ipsis placere oportere si uterque in contione statim iuravisset se triduo proximo exercitum dimissurum. Depositis armis auxiliisque quibus nunc confiderent necessario populi senatusque iudicio fore utrumque contentum. Haec quo facilius Pompeio probari possent omnes suas terrestres ubique copias dimissurum .

Traduzione Italiana

Paragrafo 6 Come Cesare arrivò a Brindisi, tenne un discorso ai soldati: poiché si era giunti quasi alla fine delle fatiche e dei pericoli, essi dovevano di buon animo lasciare in Italia schiavi e bagagli, imbarcarsi sulle navi senza altri carichi, perché vi si potesse caricare un maggior numero di soldati, e riporre ogni speranza nella vittoria e nella sua liberalità. Avendo tutti risposto a gran voce che comandasse pure ciò che voleva, che essi avrebbero eseguito di buon animo qualsiasi suo ordine, salpò due giorni dopo le none di gennaio . Furono imbarcate, come abbiamo già detto, sette legioni. Il giorno dopo si toccò terra. Trovato un ancoraggio tranquillo tra gli scogli dei Cerauni e altri luoghi pericolosi, evitando tutti i porti che riteneva in mano avversaria, senza aver subìto alcun danno alle navi, sbarcò le sue truppe in un luogo chiamato PaleSte. Paragrafo 7 A Orico vi erano Lucrezio Vespillo e Minucio Rufo con diciotto navi asiatiche delle quali essi erano a capo per ordine di D. Lelio; a Corcira vi era M. Bibulo con centodieci navi. Ma quelli, non fidandosi delle proprie forze, non osarono uscire dal porto, sebbene Cesare avesse condotto di scorta in tutto solo dodici navi lunghe da guerra, fra cui quattro coperte; e Bibulo, a sua volta, dal momento che non aveva le navi in ordine per salpare e i rematori erano dispersi, non lo affrontò in tempo poiché Cesare fu visto vicino a terra prima che la notizia del suo arrivo si fosse sparsa in quei luoghi. Paragrafo 8 Sbarcate le truppe, Cesare rimandò le navi a Brindisi la notte stessa, perché potessero trasportare il resto dell'esercito e la cavalleria. Era incaricato di questa missione il legato Fufio Galeno, che doveva provvedere a trasportare le legioni in tutta fretta. Ma le navi che, salpate troppo tardi, non avevano potuto usufruire della brezza notturna, trovarono ostacoli. Bibulo infatti, che aveva saputo a Corcira dell'arrivo di Cesare, sperando ancora di poter incontrare qualcuna delle navi cariche di soldati, si imbatté in quelle scariche e, capitato su una squadriglia di una trentina di navi, sfogò su di loro la rabbia della propria trascuratezza e dello scacco subìto: le incendiò tutte facendo morire tra le fiamme i marinai e i capitani, nella speranza di terrorizzare gli altri con l'enormità del castigo. Fatto ciò, occupò con la flotta, in lungo e in largo, tutto il litorale dal porto di Sasone a quello di Curico , disponendo anche con particolare attenzione i posti di guardia; egli stesso, dormendo sulle navi nonostante il rigore invernale, senza risparmiarsi nessuna fatica o incombenza, o aspettare aiuto, per vedere se poteva bloccare Cesare. Paragrafo 9 Dopo la partenza delle navi liburniche dall'Illiria M. Ottavio giunse a Salona con le sue navi. Qui, dopo avere sollevato i Dalmati e gli altri barbari, provocò la rottura dell'alleanza di Issa con Cesare; ma non potendo, né con preghiere né con minacce, smuovere la cittadinanza di Salona, decise di assediare la città (è questa protetta sia dalla natura del luogo sia da un colle). Ma in poco tempo i cittadini romani costruirono delle torri di legno per difendersi e non potendo opporre resistenza per l'esiguo numero di uomini, indeboliti dalle molte ferite, ricorsero al rimedio estremo e liberarono tutti i servi in età giovanile e, dopo avere tagliato i capelli di tutte le donne, fecero corde per le macchine da guerra. Ottavio, venuto a conoscenza del loro piano, cinse la città con cinque accampamenti e cominciò a incalzarla contemporaneamente con assedio e assalti. Quelli, pur disposti a sopportare tutto, erano tormentati sopra ogni cosa dalla mancanza di viveri. Perciò mandarono ambasciatori a Cesare per chiedergli aiuto. Sostenevano da soli, come potevano, gli altri disagi. Dopo molto tempo, poiché la durata dell'assedio aveva reso i soldati di Ottavio alquanto trascurati, cogliendo il momento del mezzogiorno quando i nemici si allontanavano, disposti fanciulli e donne sulle mura, perché le abitudini quotidiane sembrassero immutate, formata una schiera con quelli che avevano da poco liberati, fecero irruzione nel più vicino degli accampamenti di Ottavio. Espugnatolo, con lo stesso impeto assalirono il secondo, quindi il terzo e il quarto e poi il quinto e cacciarono i nemici da tutti i campi e, uccisone un gran numero, costrinsero i rimanenti e lo stesso Ottavio a trovare rifugio sulle navi. Questo fu l'esito dell'assedio. E già si avvicinava l'inverno e, subìti tanti danni, Ottavio, non sperando più di espugnare la città, si ritirò a Durazzo presso Pompeo. Paragrafo 10 Abbiamo già detto come Lucio Vibullio Rufo, Prefetto di Pompeo, fosse già due volte caduto nelle mani di Cesare e come fosse stato da lui rimesso in libertà, una volta a Corfinio e un'altra volta in Spagna. Per il favore dimostratogli, Cesare lo riteneva adatto a portare a Gneo Pompeo alcune sue proposte, ed aveva anche capito che lo stesso esercitava presso Pompeo una certa influenza. Questo in breve il contenuto delle proposte: ambedue dovevano metter fine alla loro ostinazione, deporre le armi e non tentare oltre la sorte. Si erano subìti da ambedue le parti danni sufficienti, da poter servire di lezione e monito, e da indurli a temere per il futuro: Pompeo era stato scacciato dall'Italia, aveva perduto la Sicilia, la Sardegna e le due Spagne, e centotrenta coorti di cittadini romani in Italia e in Spagna, Cesare lamentava la morte di Curione, la disfatta dell'esercito in Africa e la resa di Antonio e dei suoi soldati a Curicta. Risparmiassero quindi se stessi e lo Stato, visto che di quanto in guerra possa la Fortuna, potevano già dare ampia testimonianza loro stessi con le proprie sciagure. Era quello il momento più opportuno per trattare la pace, dato che ambedue avevano ancora fiducia in sé e le loro forze sembravano pari; se invece la Fortuna avesse dato a uno di loro il benché minimo vantaggio, colui che avesse ritenuto di avere la meglio, non avrebbe accondisceso a trattative di pace, né si sarebbe accontentato di un'equa ripartizione, chi avesse avuto la speranza di appropriarsi di tutto. Bisognava chiedere a Roma, al senato e al popolo, quelle condizioni di pace sulle quali mai prima avevano potuto accordarsi. Questo era nell'interesse dello Stato ed era opportuno che essi vi si conformassero, nel caso che ambedue avessero immediatamente giurato di fronte all'esercito di congedare le truppe entro tre giorni. Deposte le armi e le alleanze, nelle quali ora confidavano, necessariamente si sarebbero ambedue rimessi al giudizio del popolo e del senato. Perché Pompeo potesse più tranquillamente accettare le sue proposte, egli avrebbe congedato tutte le sue truppe di terra e di stanza nelle città .