Versione di Cicerone

Libro 1, Par. da 16 a 20

Traduzione della Versione "Libro 1, Par. da 16 a 20" di Cicerone

Testo Originale Latino

Paragrafo 16 Nihil fere quondam maioris rei nisi auspicato ne privatim quidem gerebatur quod etiam nunc nuptiarum auspices declarant qui re omissa nomen tantum tenent. Nam ut nunc extis (quamquam id ipsum aliquanto minus quam olim) sic tum avibus magnae res impetriri solebant. Itaque sinistra dum non exquirimus in dira et in vitiosa incurrimus. 29 Ut P. Claudius Appi Caeci filius eiusque collega L. Iunius classis maxumas perdiderunt cum vitio navigassent. Quod eodem modo evenit Agamemnoni; quicum Achivi coepissent "inter sese strepere aperteque artem obterere extispicum solvere imperat secundo rumore adversaque avi." Sed quid vetera? M. Crasso quid acciderit videmus dirarum obnuntiatione neglecta. In quo Appius collega tuus bonus augur ut ex te audire soleo non satis scienter virum bonum e civem egregium censor C. Ateium notavit quod ementitu auspicia subscriberet. Esto; fuerit hoc censoris si iudicabat ementitum; at illud minime auguris quod adscripsit ob ea causam populum Romanum calamitatem maxumam cepisse. Si enim ea causa calamitatis fuit non in eo est culpa qui obnuntiavit sed in eo qui non paruit. Veram enim fuisse obnuntiationem ut ait idem augur et censor exitus adprobavit; quae si falsa fuisset nullam adferre potuisset causam calamitatis. Etenim dirae sicut cetera auspicia ut omina ut signa non causas adferunt cur quid eveniat sed nuntiant eventura nisi provideris. 30 Non igitur obnuntiatio Atei causam finxit calamitatis sed signo obiecto monuit Crassum quid eventurum esset nisi cavisset. Ita aut illa obnuntiatio nihil valuit aut si ut Appius iudicat valuit id valuit ut peccatum haereat non in eo qui monuerit sed in eo qui non obtemperarit. Paragrafo 17 Quid? Lituus iste vester quod clarissumum est insigne auguratus unde vobis est traditus? Nempe eo Romulus regiones direxìt tum cum urbem condidit. Qui quidem Romuli lituus id est incurvum et leviter a summo inflexu bacillum quod ab eius litui quo canitur similitudine nomen invenit cum situs esset in curia Saliorum quae est in Palatio eaque defiagravisset inventus est integer. 31 Quid? Multis annis post Romulum Prisco regnante Tarquinio quis veterum scriptorum non loquitur quae sit ab Atto Navio per lituum regionum facta discriptio? Qui cum propter paupertatem sues puer pasceret una ex iis amissa vovisse dicitur si recuperasset uvam se deo daturum quae maxima esset in vinea; itaque sue inventa ad meridiem spectans in vinea media dicitur constitisse cumque in quattuor partis vineam divisisset trisque partis aves abdixissent quarta parte quae erat reliqua in regiones distributa mirabili magnitudine uvam ut scriptum videmus invenit. Qua re celebrata cum vicini omnes ad eum de rebus suis referrent erat in magno nomine et gloria. 32 Ex quo factum est ut eum ad se rex Priscus arcesseret. Cuius cum temptaret scientiam auguratus dixit ei cogitare se quiddam; id possetne fieri consuluit. Ille augurio acto posse respondit. Tarquinius autem dixit se cogitasse cotem novacula posse praecidi; tum Attum iussisse experiri. Ita cotem in comitium allatam inspectante et rege et populo novacula esse discissam. Ex eo evenit ut et Tarquinius augure Atto Navio uteretur et populus de suis rebus ad eum referret. 33 Cotem autem illam et novaculam defossam in comitio supraque impositum puteal accepimus. Negemus omnia comburamus annales fiera haec esse dicamus quidvis denique potius quam deos res humanas curare fateamur; quid quod scriptum apud te est de Ti. Graccho nonne et augurum et haruspicum comprobat disciplinam? Qui cum tabernaculum vitio cepisset inprudens quod inauspicato pomerium transgressus esset comitia consulibus rogandis habuit. Nota res est et a te ipso mandata monumentis. Sed et ipse augur Ti. Gracchus auspiciorum auctoritatem confessione errati sui comprobavit et haruspicum disciplinae magna accessit auctoritas qui recentibus comitiis in senatum introducti negaverunt iustum comitiorum rogatorem fuisse. Paragrafo 18 34 Iis igitur adsentior qui duo genera divinationum esse dixerunt unum quod particeps esset artis alterum quod arte careret. Est enim ars in iis qui novas res coniectura persequuntur veteres observatione didicerunt. Carent autem arte ii qui non ratione aut coniectura observatis ac notatis signis sed concitatione quadam animi aut soluto liberoque motu futura praesentiunt quod et somniantibus saepe contingit et non numquam vaticinantibus per furorem ut Bacis Boeotius ut Epimenides Cres ut Sibylla Erythrea. Cuius generis oracla etiam habenda sunt non ea quae aequatis sortibus ducuntur sed illa quae instinctu divino adflatuque funduntur; etsi ipsa sors contemnenda non est si et auctoritatem habet vetustatis ut eae sunt sortes quas e terra editas accepimus; quae tamen ductae ut in rem apte cadant fieri credo posse divinitus. Quorum omnium interpretes ut grammatici poetarum proxime ad eorum quos interpretantur divinationem videntur accedere. 35 Quae est igitur ista calliditas res vetustate robustas calumniando velle pervertere? "Non reperio causam." Latet fortasse obscuritate involuta naturae; non enim me deus ista scire sed his tantum modo uti voluit. Utar igitur nec adducar aut in extis totam Etruriam delirare aut eandem gentem in fulgoribus errare aut fallaciter portenta interpretari cum terrae saepe fremitus saepe mugitus saepe motus multa nostrae rei publicae multa ceteris civitatibus gravia et vera praedixerint. 36 Quid? qui inridetur partus hic mulae nonne quia fetus exstitit in sterilitate naturae praedictus est ab haruspicibus incredibilis partus malorum? Quid? Ti. Gracchus Publi filius qui bis consul et censor fuit idemque et summus augur et vir sapiens civisque praestans nonne ut C. Gracchus filius eius scriptum reliquit duobus anguibus domi comprehensis haruspices convocavit? Qui cum respondissent si marem emisisset uxori brevi tempore esse moriendum si feminam ipsi aequius esse censuit se maturam oppetere mortem quam P. Africani filia adulescentem; feminam emisit ipse paucis post diebus est mortuus. Paragrafo 19 Inrideamus haruspices vanos futtiles esse dicamus quorumque disciplinam et sapientissimus vir et eventus ac re comprobavit contemnamus; [condemnemus] etiam Babylonem et eos qui e Caucaso caeli signa servantes numeris motibus stellarum cursus persequuntur; condemnemus in quam hos aut stultitiae aut vanitatis aut impudentiae qui quadringenta septuaginta milia annorum ut ipsi dicunt monumentis comprehensa continenti et mentiri iudicemus ne saeculorum reliquorum iudicium quod de ipsis futurum sit pertimescere. 37 Age barbari vani atque fallaces; num etiam Graiorum historia mentita est? quae Croeso Pythius Apollo ut de naturali divinatione dicam quae Atheniensibu quae Lacedaemoniis quae Tegeatis quae Argivis quae Corinthiis responderit quis ignorat? Conlegit innumerabilia oracula Chrysippus nec ullum sine locuplete auctore atque teste; quae quia nota tibi sunt relinquo; defendo unum hoc numquam illud oraclum Delphis tam celebre et tam clarum fuisset neque tantis donis refertum omnium populorum atque regum nisi omnis aetas oraclorum illorum veritatem esse experta. 38 "Idem iam diu non facit." Ut igitur nunc minore gloria est quia minus oraculorum veritas excellit sic tum nisi summa veritate in tanta gloria non fuisset. Potest autem vis illa terrae quae mentem Pythiae divino adflatu concitabat evanuisse vetustate ut quosdam evanuisse et exaruisse amnes aut in alium cursum contortos et deflexos videmus. Sed ut vis acciderit (magna enim quaestio est) modo maneat id quod negari non potest nisi omnem historiam perverterimus: multis saeclis verax fuisse id oraculum. Paragrafo 20 39 Sed omittamus oracula veniamus ad somnia. De quibus disputans Chrysippus multis et minutis somniis configendis facit idem quod Antipater ea conquirens quae Antiphontis interpretatione esplicata declarant illa quidem acumen interpretis sed exemplis grandioribus decuit uti. Dionysi mater eius qui Syracosiorum tyrannus fuit ut scriptum apud Philistum est et doctum hominem et diligentem et aequalem temporum illorum cum praegnans hunc ipsum Dionysium alvo contineret somniavit se peperisse Satyriscum. Huic interpretes portentorum qui Galeotae tum in Sicilia nominabantur responderunt ut ait Philistus eum quem illa peperisset clarissimum Graeciae diuturna cum fortuna fore. 40 Num te ad fabulas revoco vel nostrorum vel Graecorum poetarum? Narrat enim et apud Ennium Vestalis illa: "Et cita cum tremulis anus attulit artubus lumen talia tum memorat lacrimans exterrita somno. Eurydica prognata pater quam noster amavit vires vitaque corpus meum nunc deserit omne. Nam me visus homo pulcher per amoena salicta et ripas raptare locosque novos. Ita sola postilla germana soror errare videbar tardaque vestigare et quaerere te neque posse corde capessere: semita nulla pedem stabilitat. 41 Exim compellare pater me voce videtur his verbis: 0 gnata tibi sunt ante gerendae aerumnae post ex fluvio fortuna resistet. Haec ecfatus pater germana repente recessit nec sese dedit in conspectum corde cupitus quamquam multa manus ad caeli caerula templa tendebam lacrumans et blanda voce vocabam. Vix aegro cum corde meo me somnus reliquit."

Traduzione Italiana

Paragrafo 16 Nemmeno negli affari privati, se avevano una certa importanza, si era soliti fare alcunché, nei tempi andati, senza ricorrere agli auspicii. Tuttora ciò è indicato dagli "auspici delle nozze", i quali, andato in disuso il loro compito, mantengono solo il nome. Come ora all'osservazione delle viscere (sebbene anche questa pratica sia alquanto meno seguita rispetto ad un tempo), così allora erano soliti, in questioni importanti, chiedere consiglio al volo degli uccelli. Perciò, se non ricerchiamo con cura i presagi favorevoli, andiamo soggetti a quelli malauguranti e infausti. 29. Per esempio Publio Claudio, figlio di Appio il Cieco, e il suo collega Lucio Giunio persero ingenti flotte, perché avevano preso il mare con auspicii contrari. Ugualmente ciò accadde ad Agamennone, il quale, poiché gli Achei avevano incominciato "a schiamazzare tra loro e a denigrare apertamente l'arte degli scrutatori di viscere, ordina di salpare col plauso delle truppe e con l'ostilità dei presagi." Ma a che scopo rievocare fatti remoti? Che cosa sia accaduto a Marco Crasso lo sappiamo, per avere trasgredito il divieto dei presagi infausti. In questa circostanza Appio, tuo collega e bravo àugure (come spesso mi hai detto), con scarsa cognizione di causa, in qualità di censore, indirizzò una nota di biasimo a Gaio Ateio, ottima persona ed egregio cittadino, perché (questa la motivazione) aveva annunziato auspicii falsi. Sia pure, ammettiamo che quello fosse il suo dovere di censore, se giudicava che Ateio avesse trasgredito quel divieto; ma non fece il suo dovere di àugure, dal momento che aggiunse per iscritto che per quella causa il popolo romano aveva subìto una gravissima sciagura. Se, infatti, fu quella la causa della sciagura, la colpa non va attribuita a chi la predisse, ma a chi non obbedì alla dissuasione. Che la dissuasione fosse giusta, come disse Appio, àugure e censore nello stesso tempo, fu dimostrato dagli eventi; se fosse stata falsa, Appio non avrebbe saputo addurre alcuna altra causa della sciagura. E in realtà le predizioni infauste, come gli altri auspicii, presagi, segni, non ci dicono le cause per cui qualcosa avverrà, ma ci annunziano che qualcosa di male avverrà se non si correrà ai ripari. 30. La premonizione di Ateio, dunque, non creò la causa della sventura, ma, mostrando il segno infausto, avvertì Crasso di che cosa sarebbe avvenuto se egli non avesse rinunciato ai suoi progetti. Dunque o quell'ammonimento non valeva niente, o, se valeva (e di ciò Appio era persuaso), la colpa doveva essere non di chi aveva ammonito, ma di chi non aveva obbedito. Paragrafo 17 E quel vostro lituo, che è la più autorevole insegna degli àuguri, da dove vi è stato tramandato? Fu con esso che Romolo tracciò le regioni del cielo quando fondò la città. Questo lituo di Romolo - cioè un bastoncino curvo e leggermente piegato nella parte superiore, che derivò questo suo nome dalla somiglianza col lituo, tromba di guerra - era conservato nella curia dei Salii, sul Palatino, e, quando essa fu distrutta dalle fiamme, fu ritrovato intatto. 31. E ancora: c'è qualche scrittore antico che non racconti come, molti anni dopo Romolo, sotto il regno di Tarquinio Prisco, sia stata fatta da Atto Navio una ripartizione delle regioni celesti mediante il lituo? Costui era un povero ragazzo che portava al pascolo le scrofe. Si dice che, avendone perduta una, fece voto a un dio che, se l'avesse ritrovata, gli avrebbe offerto la più bella uva di una vigna che c'era lì. Trovata la scrofa, dicono, sostò in mezzo alla vigna, rivolto verso sud, e divise la vigna in quattro parti. Tre parti ricevettero dagli uccelli segni sfavorevoli; avendo allora distribuita in regioni la quarta parte restante, trovò (lo tramandano gli scrittori) dell'uva di meravigliosa grandezza. La cosa si seppe: tutto il vicinato si rivolgeva a lui per chieder consigli; egli aveva acquistato grande rinomanza e prestigio. 32. Avvenne quindi che il re Tarquinio Prisco lo mandasse a chiamare. Desideroso di mettere alla prova le sue doti di àugure, il re gli disse che stava pensando ad un progetto: gli chiese se questo si poteva realizzare. Atto, dopo avere compiuto il rito augurale, gli rispose che era possibile. Tarquinio allora disse che aveva pensato alla possibilità di tagliare una cote con un rasoio, e ordinò ad Atto di provare a far ciò. Ed ecco che una pietra, portata nel comizio, alla presenza del re e del popolo fu spaccata con un rasoio. In seguito a ciò Tarquinio assunse Atto Navio come àugure, e il popolo andava a chiedergli consiglio per il da farsi. 33. Quanto a quella pietra e al rasoio, furono deposti in una fossa scavata nel comizio, e tutt'intorno fu innalzato un parapetto: così si narra. Neghiamo pure tutto ciò, bruciamo gli annali, diciamo che son tutte finzioni, dichiariamo che tutto è possibile tranne che gli dèi si curino delle cose umane. Ma ciò che tu stesso hai scritto su Tiberio Gracco non conferma la dottrina degli àuguri e degli arùspici? Egli per sbadataggine aveva collocato la tenda augurale violando le leggi divine, perché aveva attraversato il pomerio senza prendere gli auspicii; e presiedette i comizi per eleggere i nuovi consoli. Che cosa accadde allora, è noto, e tu stesso lo hai tramandato nella tua opera. Ma Tiberio Gracco, àugure egli stesso, avvalorò l'autorità degli auspicii confessando il proprio errore, e ne risultò molto accresciuto il prestigio della dottrina degli arùspici, i quali, fatti venire in senato poco dopo che si erano iniziati i comizi, dichiararono che colui che aveva presieduto i comizi non aveva agito secondo le regole. Paragrafo 18 34. Io sono dunque d'accordo con quelli che hanno sostenuto l'esistenza di due generi di divinazione, l'uno partecipe dell'arte, l'altro estraneo all'arte. Applicano le regole dell'arte coloro che interpretano per congettura i fatti nuovi, conoscono quelli vecchi per le osservazioni fatte in passato. Sono invece totalmente privi d'arte coloro che presagiscono il futuro non con ragionamenti e congetture, in base ai segni osservati e registrati, ma in seguito a non so quale eccitazione psichica, per un moto dell'animo libero e sciolto dal raziocinio: ciò accade spesso in sogno, talvolta a quelli che gridano profezie in stato di esaltazione, come Bacide in Beozia, come Epimenide a Creta, come la Sibilla eritrea. Di questo genere sono da considerare anche i responsi degli oracoli, non quelli che vengono dati mediante sorti "pareggiate", ma quelli che vengono pronunciati per ispirazione e afflato divino. Tuttavia nemmeno le sorti sono da disprezzare, se sono anche autorevoli per la loro antichità, come quelle che, a quanto ci assicurano, sono state estratte dal terreno; se poi, tratte a caso, accade che formino un discorso di senso compiuto, credo che ciò possa attribuirsi a intervento divino. Gli interpreti di tali sorti, così come i filologi sono interpreti dei poeti, sembrano, più di tutti, vicini alla natura di quegli dèi che essi interpretano. 35. Che cattiveria è questa, dunque, di volere invalidare con cavilli cose che attingono forza dalla loro antichità? "Non trovo una causa di questi fatti," ripetono. Probabilmente la causa è latente, sepolta nell'oscurità della Natura: infatti la divinità non ha voluto che io sapessi queste cose, ma soltanto che me ne servissi. Dunque me ne servirò, e non mi lascerò indurre a credere che, quanto ai presagi delle viscere, l'Etruria tutta sragioni, né che quel popolo si sbagli riguardo ai fulmini, né che interpreti erroneamente i prodigi, poiché tante volte i rumori e i boati sotterranei e i terremoti hanno predetto al nostro Stato e alle altre genti molti fatti gravi e veri. 36. E ancora: questo famoso parto di una muta, che viene deriso, non è stato dichiarato dagli arùspici eccezionale parto di sventure, proprio perché in un organo genitale sterile si era formato un feto? E Tiberio Gracco figlio di Publio, che fu due volte console e censore e àugure di grande autorità e uomo saggio e cittadino esemplare, non chiamò forse gli arùspici perché aveva trovato in casa sua una coppia di serpenti? Ce ne ha lasciato notizia scritta suo figlio Gaio Gracco. Gli arùspici risposero che, se avesse lasciato andar via il serpente maschio, entro breve tempo sarebbe morta sua moglie; se la femmina, sarebbe morto lui, Considerò più giusto morire lui, già arrivato vicino al termine della vita, piuttosto che sua moglie, figlia ancor giovane di Publio Scipione Africano: lasciò andar via il serpente femmina, e infatti pochi giorni dopo morì. Paragrafo 19 Deridiamo pure gli arùspici, chiamiamoli imbroglioni e sciocchi, calpestiamo la loro dottrina che pur fu dimostrata vera da un uomo di somma sapienza e da ciò che in effetti gli accadde. Condanniamo anche i Babilonesi e coloro che, osservando gli astri dall'alto del Caucaso, coi loro calcoli indagano i movimenti delle stelle. Condanniamo, dico, per stoltezza o leggerezza o malafede, questi che, per loro stessa dichiarazione, conservano le registrazioni scritte riguardanti 470.000 anni, e sentenziamo che mentiscono e non temono il giudizio che su di loro pronunceranno i secoli futuri. 37. Ma, si dirà, i barbari sono infidi e mentitori. È intessuta di menzogne anche la storia dei greci? Chi non sa - parlo della divinazione naturale - i responsi dati da Apollo delfico a Creso, e poi ancora agli Ateniesi, agli Spartani, ai Tegeati, agli Argivi, ai Corinzi? Crisippo raccolse innumerevoli oracoli, ciascuno con copiose testimonianze e documenti. Poiché li conosci, non sto a enumerarli. Questa cosa sola voglio affermare: l'oracolo di Delfi non sarebbe mai stato così frequentato e così famoso, né arricchito di così splendidi doni di tutti i popoli e i re, se in ogni tempo non si fosse sperimentata la veridicità dei suoi responsi. 38. "Ma," dicono, "già da tempo non si comporta più così." Ebbene, come adesso gode minore fama perché la verità delle sue profezie è meno importante, così allora non avrebbe raggiunto una fama così grande se non in virtù della sua eccezionale veridicità. Può darsi, del resto, che quel potere proveniente dalla terra, che investiva di afflato divino la mente della sacerdotessa, si sia affievolito col passare del tempo, allo stesso modo in cui vediamo che certi fiumi sono svaporati e si sono inariditi, o hanno cambiato direzione e si sono avviati per un itinerario diverso dal precedente. Scegli pure l'ipotesi che preferisci (poiché si tratta di una questione molto incerta), a condizione che rimanga fermo ciò che non può esser negato se non vogliamo sovvertire tutta la storia: per molti secoli quell'oracolo fu verace. Paragrafo 20 39. Ma lasciamo da parte gli oracoli, veniamo ai sogni. Nel trattare di essi Crisippo, classificando molti sogni anche di scarsa importanza, segue lo stesso sistema a cui si è attenuto poi Antipatro, cioè indaga quelli che, spiegati mediante l'interpretazione di Antifonte, rivelano, con certezza, l'acume dell'Interprete; ma meglio sarebbe stato ricorrere ad esempi di maggior peso. La madre di Dionisio, di quello che fu tiranno di Siracusa, a quanto si legge in Filisto, uomo dotto e accurato e vissuto in quegli stessi tempi, mentre era appunto incinta di Dionisio sognò di aver partorito un piccolo satiro. Gli interpreti dei prodigi, che allora in Sicilia si chiamavano Galeoti, le dissero (ce lo testimonia ancora Filisto) che il figlio che essa stava per dare alla luce sarebbe stato l'uomo più famoso della Grecia e avrebbe avuto una fortuna costante 40. Vuoi che ti rammenti le leggende narrate dai poeti nostri o dai greci? Anche in Ennio quella famosa vestale narra: "E appena la vecchia, frettolosa, ebbe portato una lucerna con mani tremanti, essa così dice piangendo, svegliatasi spaurita dal sonno: 'O figlia di Euridice, che nostro padre amò, io sento tutto il mio corpo privo di forza e di spirito vitale. Mi pareva, in sogno, che un uomo bello mi rapisse portandomi per ameni filari di salici e per rive e per luoghi mai visti. E così, poi, sola mi sembrava di vagare, sorella mia cara, e di avanzare a passi incerti e di cercare te, ma di non poter raggiungerti nella mia mente: nessun sentiero guidava sicuro il mio piede. 41. Poco dopo, ecco, mi sembra che il padre mi rivolga queste parole: - O figlia, dapprima dovrai sopportare affanni, poi la tua fortuna riemergerà da un fiume -. Come ebbe detto ciò, sorella mia, il padre ad un tratto scomparve, né si mostrò al mio sguardo benché nel mio cuore lo desiderassi: a nulla valse che più volte io tendessi le mani all'azzurra volta del cielo e lo invocassi con tenere parole. Or ora il sonno mi ha abbandonato lasciando il mio cuore afflitto.'"