Versione di Cicerone

Libro 2, Par. da 26 a 30

Traduzione della Versione "Libro 2, Par. da 26 a 30" di Cicerone

Testo Originale Latino

Paragrafo 26 Iam vero coniectura omnis in qua nititur divinatio ingeniis hominum in multas aut diversas aut etiam contrarias partis saepe diducitur. Ut enim in causis iudicialibus alia coniectura est accusatoris alia defensoris et tamen utriusque credibilis sic in omnibus iis rebus quae coniectura investigari videntur anceps reperitur oratio. Quas autem res tum natura tum casus adfert (nonnumquam etiam errorem creat similitudo) magna stultitia est earum rerum deos facere effectores causas rerum non quaerere. 56 Tu vates Boeotios credis Lebadiae vidisse ex gallorum gallinaceorum cantu victoriam esse Thebanorum quia galli victi silere solerent canere victores. Hoc igitur per gallinas Iuppiter tantae civitati signum dabat? An illae aves nisi cum vicerunt canere non solent? "At tum canebant nec vicerant: id enim est" inquies "ostentum." Magnum vero quasi pisces non galli cecinerint! Quod autem est tempus quo illi non cantent vel nocturnum vel diurnum? Quodsi victores alacritate et quasi laetitia ad canendum excitantur potuit accidisse alia quoque laetitia qua ad cantum moverentur. 57 Democritus quidem optumis verbis causam explicat cur ante lucem galli canant: depulso enim de pectore et in omne corpus diviso et mitificato cibo cantus edere quiete satiatos; qui quidem silientio noctis ut ait Ennius "... favent faucibus russis cantu plausuque premunt alas." Cum igitur hoc animal tam sit canorum sua sponte quid in mentem venit Callistheni dicere deos gallis signum dedisse cantandi cum id vel natura vel casus efficere potuisset? Paragrafo 27 58 Sanguine pluisse senatui nuntiatum est Atratum etiam fluvium fluxisse sanguine deorum sudasse simulacra. Num censes his nuntiis Thalen aut Anaxagoran aut quemquam physicum crediturum fuisse? Nec enim sanguis nec sudor nisi e corpore. Sed et decoloratio quaedam ex aliqua contagione terrena maxume potest sanguini similis esse et umor adlapsus extrinsecus ut in tectoriis videmus austro sudorem videtur imitari. Atque haec in bello plura et maiora videntur timentibus eadem non tam animadvertuntur in pace; accedit illud etiam quod in metu et periculo cum creduntur facilius tum finguntur impunius. 59 Nos autem ita leves atque inconsiderati sumus ut si mures corroserint aliquid quorum est opus hoc unum monstrum putemus. Ante vero Marsicum bellum quod clipeos Lanuvii ut a te dictum est mures rossent maxumum id portentum haruspices esse dixerunt; quasi vero quicquam intersit mures diem noctem aliquid rodentes scuta an cribra corroserint! Nam si ista sequimur quod Platonis Politian nuper apud me mures corroserunt de re publica debui pertimescere aut si Epicuri de voluptate liber rosus esset putarem annonam in macello cariorem fore. Paragrafo 28 60 An vero illa nos terrent si quando aliqua portentosa aut ex pecude aut ex homine nata dicuntur? Quorum omnium ne sim longior una ratio est. Quicquid enim oritur qualecumque est causam habeat a natura necesse est ut etiamsi praeter consuetudinem exstiterit praeter naturam tamen non possit exsistere. Causam igitur investigato in re nova atque admirabili si poteris; si nullam reperies illud tamen exploratum habeto nihil fieri potuisse sine causa eumque terrorem quem tibi rei novitas adtulerit naturae ratione depellito. Ita te nec terrae fremitus nec caeli discessus nec lapideus aut sanguineus imber nec traiectio stellae nec faces visae terrebunt. 61 Quarum omnium causas si a Chrysippo quaeram ipse ille divinationis auctor numquam illa dicet facta fortuito naturalemque rationem omnium reddet; nihil enim fieri sine causa potest; nec quicquam fit quod fieri non potest; nec si id factum est quod potuit fieri portentum debet videri; nulla igitur portenta sunt. Nam si quod raro fit id portentum putandum est sapientem esse portentum est; saepius enim mulam peperisse arbitror quam sapientem fuisse. Illa igitur ratio concluditur: nec id quod non potuerit fieri factum umquam esse nec quod potuerit id portentum esse; ita omnino nullum esse portentum. 62 Quod etiam coniector quidam et interpres portentorum non inscite respondisse dicitur ei qui [cum] ad eum rettulisset quasi ostentum quod anguis domi vectem circumiectus fuisset: "Tum esset" inquit "ostentum si anguem vectis circumplicavisset". Hoc ille responso satis aperte declaravit nihil habendum esse quod fieri posset ostentum. Paragrafo 29 C. Gracchus ad M. Pomponium scripsit duobus anguibus domi comprehensis haruspices a patre convocatos. Qui magis anguibus quam lacertis quam muribus? Quia sunt haec cotidiana angues non item; quasi vero referat quod fieri potest quam id saepe fiat. Ego tamen miror si emissio feminae anguis mortem adferebat Ti. Graccho emissio autem maris anguis erat mortifera Corneliae cur alteram utram emiserit; nihil enim scribit respondisse haruspices si neuter anguis emissus esset quid esset futurum. "At mors insecuta Gracchum est." Causa quidem credo aliqua morbi gravioris non emissione serpentis; neque enim tanta est infelicitas haruspicum ut ne casu quidem umquam fiat quod futurum illi esse dixerint. Paragrafo 30 63 Nam illud mirarer si crederem quod apud Homerum Calchantem dixisti ex passerum numero belli Troiani annos auguratum; de quoius coniectura sic apud Homerum ut nos otiosi convertimus loquitur Agamemnon: "Ferte viri et duros animo tolerate labores auguris ut nostri Calchantis fata queamus scire ratosne habeant an vanos pectoris orsus. Namque omnes memori portentum mente retentant qui non funestis liquerunt lumina fatis. Argolicis primum ut vestita est classibus Aulis quae Priamo cladem et Troiae pestemque ferebant nos circum latices gelidos fumantibus aris aurigeris divom placantes numina tauris sub platano umbrifera fons unde emanat aquai vidimus immani specie tortuque draconem terribilem Iovis ut pulsu penetraret ab ara; qui platani in ramo foliorum tegmine saeptos corripuit pullos; quos cum consumeret octo nona super tremulo genetrix clangore volabat; cui ferus immani laniavit viscera morsu. 64 Hunc ubi tam teneros volucris matremque peremit qui luci ediderat genitor Saturnius idem abdidit et duro formavit tegmine saxi. Nos autem timidi stantes mirabile monstrum vidimus in mediis divom vorsarier aris. Tum Calchas haec est fidenti voce locutus: 'Quidnam torpentes subito obstipuistis Achivi? Nobis haec portenta deum dedit ipse creator tarda et sera nimis sed fama ac laude perenni. Nam quot avis taetro mactatas dente videtis tot nos ad Troiam belli exanclabimus annos; quae decumo cadet et poena satiabit Achivos.' Edidit haec Calchas; quae iam matura videtis." 65 Quae tandem ista auguratio est ex passeribus annorum potius quam aut mensuum aut dierum? Cur autem de passerculis coniecturam facit in quibus nullum erat monstrum de dracone silet qui id quod fieri non potuit lapideus dicitur factus? Postremo quid simile habet passer annis? Nam de angue illo qui Sullae apparuit immolanti utrumque memini et Sullam cum in expeditionem educturus esset immolavisse et anguem ab ara exstitisse eoque die rem praeclare esse gestam non haruspicis consilio sed imperatoris.

Traduzione Italiana

Paragrafo 26 E in effetti ogni interpretazione, sulla quale la divinazione si basa, spesso dalle diverse mentalità degli uomini è trascinata in direzioni diverse o addirittura opposte. Come nei processi una è l'interpretazione dell'accusatore, un'altra quella del difensore, e nondimeno entrambe sono plausibili, così in tutti gli argomenti che sembra si debbano investigare mediante interpretazioni congetturali si nota la possibilità di discorsi dal significato ambiguo. D'altra parte, di fronte a eventi prodotti talvolta dalla natura, altre volte dal caso (e spesso anche la somiglianza tra effetti della natura e del caso è fonte di errore), rivela una grande stoltezza chi li attribuisce all'azione degli dèi, senza ricercarne le cause. 56. Tu credi che a Lebadia gl'indovini della Beozia abbiano compreso, in base al canto dei galli, che la vittoria sarebbe spettata ai Tebani, perché i galli son soliti tacere quando sono vinti, cantare quando sono vincitori. Dunque a una città di quella fatta Giove avrebbe dato il segnale della vittoria servendosi di miserabili galline? O forse quegli uccelli non sogliono cantare se non in caso di vittoria? "Ma in quel caso cantavano, eppure non avevano ancora vinto: in questo," tu dirai, "consiste il prodigio." Gran prodigio davvero, come se avessero cantato non i galli, ma i pesci! E che tempo c'è nel momento in cui i galli non cantino, sia di notte sia di giorno? Se, quando sono vincitori, si sentono spinti a cantare per una sorta di gioiosa eccitazione, avrebbe potuto accadere lo stesso anche per un altro motivo di allegrezza, che li incitasse al canto. 57. Democrito spiega con parole molto appropriate la ragione per cui i galli cantano prima dello spuntare dell'alba: una volta che il cibo sia stato smaltito dallo stomaco e distribuito per tutto il corpo e assimilato, essi cantano dopo aver raggiunto un riposo ristoratore. Nel silenzio della notte, come dice Ennio, "cantano di gioia con le rosse gole e starnazzano battendo le ali". Poiché, dunque, questa specie di animali è tanto canora per istinto, come è venuto in mente a Callistene di dire che gli dèi hanno fatto cantare i galli come segno profetico, dal momento che la natura o il caso avrebbero potuto ottenere quello stesso effetto? Paragrafo 27 58. Fu riferito al senato che era piovuto sangue, che anche le acque del fiume Atrato si erano tinte di sangue, che le statue degli dèi avevano sudato. Ritieni che Talete o Anassagora o qualsiasi altro filosofo della natura avrebbe prestato fede a simili notizie? Non c'è né sangue né sudore che non fuoriesca da un corpo vivente. Ma un mutamento di colore, provocato da qualche commistione con terra, può render l'acqua estremamente simile a sangue; e l'umidità proveniente dall'esterno, come vediamo sugli intonachi dei muri quando soffia lo scirocco, può rassomigliare al sudore. Questi fatti, del resto, appaiono più numerosi e più gravi in tempo di guerra, quando c'è uno stato di paura; in tempo di pace non ci si bada altrettanto. Si aggiunga anche un'altra cosa: in momenti di terrore e di pericolo non solo ci si crede con più facilità, ma si inventano più impunemente. 59. Ma noi siamo così leggeri e sconsiderati che, se i topi hanno rosicchiato qualcosa (e questo è l'unico lavoro al quale si dedicano!), lo consideriamo un prodigio. Prima della guerra màrsica, siccome i topi, come hai rammentato, avevano rosicchiato degli scudi a Lanuvio, gli arùspici dissero che questo era un prodigio dei più terribili: come se ci fosse qualche differenza a seconda che i topi, i quali giorno e notte rodono qualcosa, avessero rosicchiato degli scudi o degli stacci! Se ci mettiamo per questa strada, dovrei disperare delle sorti dello Stato per il fatto che, poco tempo fa, i topi hanno rosicchiato in casa mia la Repubblica di Platone, oppure, se mi avessero rosicchiato il libro di Epicuro "Sul piacere", avrei dovuto prevedere che al mercato i prezzi sarebbero rincarati. Paragrafo 28 60. O ci spaventeremo se talvolta ci dicono che qualche creatura mostruosa è nata da un animale o da un essere umano? Di tutti questi fenomeni (non voglio dilungarmi troppo) una sola è la spiegazione. Tutto ciò che nasce, di qualunque genere sia, ha necessariamente origine dalla natura, di modo che, anche se risulta inconsueto, non può tuttavia essere sorto al di fuori della natura. Ricercane dunque la causa, se ci riuscirai, in qualcosa di insolito e di strano; se non ne troverai alcuna, tieni per fermo in ogni caso che nulla può avvenire senza causa, e scaccia via dal tuo animo, senza ricorrere al soprannaturale, quel terrore che ti avrà arrecato la stranezza del fatto. Così né i boati sotterranei né il fendersi della volta celeste né la pioggia di pietre o di sangue né una stella cadente né l'apparire di fiamme nel cielo ti spaventeranno. 61. Se io chiedessi a Crisippo le cause di tutti questi fenomeni, anche lui, quel famoso sostenitore della divinazione, non direbbe mai che sono avvenuti a caso, e di tutti indicherebbe una causa naturale. Nulla, infatti, può avvenire senza causa; né avviene cosa alcuna che non possa avvenire; né, se è avvenuto ciò che poteva avvenire, si può considerarlo un prodigio; dunque non esistono prodigi. Ché se si deve considerare come un prodigio ciò che avviene di rado, un uomo saggio è un prodigio: credo, in effetti, che una mula abbia partorito più spesso di quanto sia esistito un uomo saggio. Si compie, dunque, questa argomentazione: né ciò che non può essere esistito è giammai esistito, né ciò che può essere esistito è un prodigio: pertanto, non esiste alcun prodigio. 62. Una risposta di questo genere si dice che la desse, con molta arguzia, un interprete di prodigi a un tale che gli aveva riferito, come se si trattasse di un prodigio, che in casa sua un serpente si era avvolto intorno alla sbarra di chiusura d'una porta: "Sarebbe stato un prodigio se la sbarra si fosse attorcigliata intorno al serpente!" Con questa risposta fece intendere chiaramente che nulla, che possa accadere, dev'essere considerato un prodigio. Paragrafo 29 Gaio Gracco scrisse a Marco Pomponio che suo padre aveva chiamato gli arùspici perché in casa sua erano stati presi due serpenti. Come mai tanto trambusto per dei serpenti e non per delle lucertole, per dei topi? Perché questi sono animali che càpita di vedere tutti i giorni, i serpenti no. Come se, dal momento che un evento può accadere, abbia importanza il considerare quanto spesso accada! Ma io non capisco una cosa: se il lasciare andar via il serpente femmina era causa di morte per Tiberio Gracco padre, il lasciare andar via il maschio era invece letale per Cornelia, perché egli lasciò andar via uno dei due serpenti? Per quel che scrive Gaio Gracco, gli arùspici non dissero affatto che cosa sarebbe avvenuto se nessuno dei due animali fosse stato lasciato andare. "Ma" tu dirai, "sta di fatto che sùbito dopo avvenne la morte del vecchio Gracco." Morì, credo, a causa di qualche malattia particolarmente grave, non per aver lasciato andar via un serpente; poiché gli arùspici non sono sfortunati fino al punto che non possa accadere nemmeno una volta per caso ciò che essi hanno predetto. Paragrafo 30 63. Di quest'altra cosa, sì, mi meraviglierei, se ci credessi, cioè del fatto che, come hai ricordato, Calcante, secondo Omero, predisse il numero degli anni della guerra di Troia in base al numero dei passeri. Su quella sua profezia così parla Agamennone in Omero (te ne do la traduzione che ho fatto in un momento di riposo): "Non cedete, o guerrieri, e sopportate con coraggio i duri travagli, in modo che possiamo sapere se le profezie del nostro indovino Calcante abbiano una fonte d'ispirazione veridica o siano invece vane. Ché tutti quelli che non hanno abbandonato la luce per un funesto destino serbano bene nella memoria quel portento. Appena Aulide si era ricoperta di navi argoliche, che recavano rovina e sterminio a Priamo e a Troia, noi, mentre vicino a gelide acque ci propiziavamo la volontà degli dèi col sacrificio di tori dalle corna dorate sulle are fumanti, al riparo di un platano ombroso, donde sgorgava una sorgente d'acqua, vedemmo un drago dall'aspetto feroce e dalle spire gigantesche, come se per volere di Giove uscisse da sotto l'ara. Esso ghermì degli uccellini nascosti da fitte foglie, su un ramo del platano; mentre ne divorava otto, il nono - la madre degli altri - volava lì sopra con tremule strida; e anche a lei la belva dilaniò le viscere con un orrendo morso. 64. Quando poi ebbe ucciso gli uccellini così teneri e la loro madre, lo stesso padre Saturnio che lo aveva fatto uscire alla luce, lo nascose alla nostra vista e lo irrigidì ricoprendolo di una dura scorza di pietra della stessa sua forma. Noi, paralizzati dal terrore, avevamo visto l'immane mostro aggirarsi frammezzo alle are degli dèi. Allora Calcante disse con voce fiduciosa: 'Come mai, o achivi, siete rimasti d'un tratto intorpiditi dal terrore? Il creatore stesso degli dèi ci ha mandato questo prodigio, lento ad avverarsi e di esito tardivo fin troppo, ma segno di fama e di gloria perenne. Giacché, per quanti uccelli voi avete visti uccisi dall'orribile dente, per altrettanti anni di guerra noi soffriremo sotto le mura di Troia; nel decimo anno essa cadrà e pagando il fio sazierà gli achivi'. Queste cose disse Calcante; vedete che ormai sono prossime a compiersi." 65. Ma che sorta di augurio è questo, che dal numero dei passeri deduce per l'appunto il numero degli anni piuttosto che quello dei mesi o dei giorni? E perché basa la sua profezia sui passerotti, che non costituivano nulla di prodigioso, mentre non fa parola del drago, il quale, cosa che non poté accadere, divenne, a quanto si legge, di pietra? E infine, che analogia c'è tra un passero e un susseguirsi di anni? Giacché, quanto a quel serpente che apparve a Silla mentre compiva un sacrificio, mi ricordo di tutt'e due le cose: l'una, che Silla, in procinto di iniziare la spedizione militare, fece un sacrificio, e un serpente sbucò da sotto l'altare; l'altra, che in quello stesso giorno fu riportata una brillante vittoria, per l'accortezza non dell'arùspice, ma del comandante.