Versione di Giovenale

Satira II

Traduzione della Versione "Satira II" di Giovenale

Testo Originale Latino

Ultra Sauromatas fugere hinc libet et glacialem Oceanum, quotiens aliquid de moribus audent qui Curios simulant et Bacchanalia uiuunt. indocti primum, quamquam plena omnia gypso Chrysippi inuenias; nam perfectissimus horum, 5 si quis Aristotelen similem uel Pittacon emit et iubet archet pluteum seruare Cleanthas. frontis nulla fides; quis enim non uicus abundat tristibus obscenis? castigas turpia, cum sis inter Socraticos notissima fossa cinaedos? 10 hispida membra quidem et durae per bracchia saetae promittunt atrocem animum, sed podice leui caeduntur tumidae medico ridente mariscae. rarus sermo illis et magna libido tacendi atque supercilio breuior coma. uerius ergo 15 et magis ingenue Peribomius; hunc ego fatis inputo, qui uultu morbum incessuque fatetur. horum simplicitas miserabilis, his furor ipse dat ueniam; sed peiiores, qui talia uerbis Herculis inuadunt et de uirtute locuti 20 clunem agitant. 'ego te ceuentem, Sexte, uerebor?' infamis Varillus ait, 'quo deterior te?' loripedem rectus derideat, Aethiopem albus. quis tulerit Gracchos de seditione querentes? quis caelum terris non misceat et mare caelo 25 si fur displiceat Verri, homicida Miloni, Clodius accuset moechos, Catilina Cethegum, in tabulam Sullae si dicant discipuli tres? qualis erat nuper tragico pollutus adulter concubitu, qui tunc leges reuocabat amaras 30 omnibus atque ipsis Veneri Martique timendas, cum tot abortiuis fecundam Iulia uuluam solueret et patruo similes effunderet offas. nonne igitur iure ac merito uitia ultima fictos contemnunt Scauros et castigata remordent? 35 non tulit ex illis toruum Laronia quendam clamantem totiens 'ubi nunc, lex Iulia, dormis?' atque ita subridens: 'felicia tempora, quae te moribus opponunt. habeat iam Roma pudorem: tertius e caelo cecidit Cato. sed tamen unde 40 haec emis, hirsuto spirant opobalsama collo quae tibi? ne pudeat dominum monstrare tabernae. quod si uexantur leges ac iura, citari ante omnis debet Scantinia. respice primum et scrutare uiros, faciunt nam plura; sed illos 45 defendit numerus iunctaeque umbone phalanges. magna inter molles concordia. non erit ullum exemplum in nostro tam detestabile sexu. Tedia non lambit Cluuiam nec Flora Catullam: Hispo subit iuuenes et morbo pallet utroque. 50 numquid nos agimus causas, ciuilia iura nouimus aut ullo strepitu fora uestra mouemus? luctantur paucae, comedunt coloephia paucae. uos lanam trahitis calathisque peracta refertis uellera, uos tenui praegnantem stamine fusum 55 Penelope melius, leuius torquetis Arachne, horrida quale facit residens in codice paelex. notum est cur solo tabulas inpleuerit Hister liberto, dederit uiuus cur multa puellae. diues erit magno quae dormit tertia lecto. 60 tu nube atque tace: donant arcana cylindros. de nobis post haec tristis sententia fertur? dat ueniam coruis, uexat censura columbas.' fugerunt trepidi uera ac manifesta canentem Stoicidae; quid enim falsi Laronia? sed quid 65 non facient alii, cum tu multicia sumas, Cretice, et hanc uestem populo mirante perores in Proculas et Pollittas? est moecha Fabulla; damnetur, si uis, etiam Carfinia: talem non sumet damnata togam. 'sed Iulius ardet, 70 aestuo.' nudus agas: minus est insania turpis. en habitum quo te leges ac iura ferentem uulneribus crudis populus modo uictor et illud montanum positis audiret uulgus aratris. quid non proclames, in corpore iudicis ista 75 si uideas? quaero an deceant multicia testem. acer et indomitus libertatisque magister, Cretice, perluces. dedit hanc contagio labem et dabit in plures, sicut grex totus in agris unius scabie cadit et porrigine porci 80 uuaque conspecta liuorem ducit ab uua. foedius hoc aliquid quandoque audebis amictu; nemo repente fuit turpissimus. accipient te paulatim qui longa domi redimicula sumunt frontibus et toto posuere monilia collo 85 atque bonam tenerae placant abdomine porcae et magno cratere deam. sed more sinistro exagitata procul non intrat femina limen: solis ara deae maribus patet. 'ite, profanae,' clamatur, 'nullo gemit hic tibicina cornu.' 90 talia secreta coluerunt orgia taeda Cecropiam soliti Baptae lassare Cotyton. ille supercilium madida fuligine tinctum obliqua producit acu pingitque trementis attollens oculos; uitreo bibit ille priapo 95 reticulumque comis auratum ingentibus implet caerulea indutus scutulata aut galbina rasa et per Iunonem domini iurante ministro; ille tenet speculum, pathici gestamen Othonis, Actoris Aurunci spolium, quo se ille uidebat 100 armatum, cum iam tolli uexilla iuberet. res memoranda nouis annalibus atque recenti historia, speculum ciuilis sarcina belli. nimirum summi ducis est occidere Galbam et curare cutem, summi constantia ciuis 105 Bebriaci campis solium adfectare Palati et pressum in faciem digitis extendere panem, quod nec in Assyrio pharetrata Sameramis orbe maesta nec Actiaca fecit Cleopatra carina. hic nullus uerbis pudor aut reuerentia mensae, 110 hic turpis Cybeles et fracta uoce loquendi libertas et crine senex fanaticus albo sacrorum antistes, rarum ac memorabile magni gutturis exemplum conducendusque magister. quid tamen expectant, Phrygio quos tempus erat 115 iam more superuacuam cultris abrumpere carnem? quadringenta dedit Gracchus sestertia dotem cornicini, siue hic recto cantauerat aere; signatae tabulae, dictum 'feliciter,' ingens cena sedet, gremio iacuit noua nupta mariti. 120 o proceres, censore opus est an haruspice nobis? scilicet horreres maioraque monstra putares, si mulier uitulum uel si bos ederet agnum? segmenta et longos habitus et flammea sumit arcano qui sacra ferens nutantia loro 125 sudauit clipeis ancilibus. o pater urbis, unde nefas tantum Latiis pastoribus? unde haec tetigit, Gradiue, tuos urtica nepotes? traditur ecce uiro clarus genere atque opibus uir, nec galeam quassas nec terram cuspide pulsas 130 nec quereris patri. uade ergo et cede seueri iugeribus campi, quem neglegis. 'officium cras primo sole mihi peragendum in ualle Quirini.' quae causa officii? 'quid quaeris? nubit amicus nec multos adhibet.' liceat modo uiuere, fient, 135 fient ista palam, cupient et in acta referri. interea tormentum ingens nubentibus haeret quod nequeant parere et partu retinere maritos. sed melius, quod nil animis in corpora iuris natura indulget: steriles moriuntur, et illis 140 turgida non prodest condita pyxide Lyde, nec prodest agili palmas praebere luperco. uicit et hoc monstrum tunicati fuscina Gracchi, lustrauitque fuga mediam gladiator harenam et Capitolinis generosior et Marcellis 145 et Catuli Paulique minoribus et Fabiis et omnibus ad podium spectantibus, his licet ipsum admoueas cuius tunc munere retia misit. esse aliquos manes et subterranea regna, Cocytum et Stygio ranas in gurgite nigras, 150 atque una transire uadum tot milia cumba nec pueri credunt, nisi qui nondum aere lauantur. sed tu uera puta: Curius quid sentit et ambo Scipiadae, quid Fabricius manesque Camilli, quid Cremerae legio et Cannis consumpta iuuentus, 155 tot bellorum animae, quotiens hinc talis ad illos umbra uenit? cuperent lustrari, si qua darentur sulpura cum taedis et si foret umida laurus. illic heu miseri traducimur. arma quidem ultra litora Iuuernae promouimus et modo captas 160 Orcadas ac minima contentos nocte Britannos, sed quae nunc populi fiunt uictoris in urbe non faciunt illi quos uicimus. et tamen unus Armenius Zalaces cunctis narratur ephebis mollior ardenti sese indulsisse tribuno. 165 aspice quid faciant commercia: uenerat obses, hic fiunt homines. nam si mora longior urbem indulsit pueris, non umquam derit amator. mittentur bracae, cultelli, frena, flagellum: sic praetextatos referunt Artaxata mores. 170

Traduzione Italiana

Oltre i Sàrmati, oltre i ghiacci dell'Oceano vorrei fuggire, quando a fare i moralisti sono svergognati che s'atteggiano a Curio e vivono in baccanali. Senz'arte, questo sono, anche se hanno busti di Crisippo in ogni luogo e per loro comprare ritratti di Aristotele o di Píttaco, ordinare uno scaffale per conservarvi gli originali di Cleante è il massimo degli ideali. Non fidarti dell'apparenza: le strade sono piene di viziosi in cattedra. Condanni l'immoralità tu, proprio tu, che degli efebi di Socrate sei il buco piú noto? Il corpo rozzo e le braccia irte di setole prometterebbero un animo fiero, ma dal tuo culo depilato, con un ghigno, il medico taglia escrescenze grosse come fichi. Di poche parole, maniaci del silenzio, hanno capelli corti piú dei sopraccigli. Com'è piú autentico e piú vero Peribomio: colpa del destino, io credo, se reca in volto e quando cammina le tracce del suo male. Gente inerme che merita pietà e che per tirannia d'amore si perdona. Ben peggio chi con voce erculea si scaglia contro i vizi e con la virtú in bocca agita il culo. 'E dovrei aver paura di te, Sesto, perché sculetti?', dice Varillo, infame tra gli infami, 'in che cosa mai ti sono peggiore?' Pazienza che un uomo normale derida uno storpio o un bianco un nero, ma che i Gracchi si lamentino dei moti di piazza è insopportabile. Chi non farebbe tutt'uno di cielo e terra, di mare e cielo, se un ladro stesse sul cazzo a Verre, un omicida a Milone, se Clodio denunciasse gli adúlteri e Catilina Cetego, se i tre discepoli di Silla si dichiarassero contro le proscrizioni? Tutto quell'adultero!, che in tempi recenti, macchiato di un incesto da tragedia, ripristinava leggi cosí severe per tutti che anche Venere e Marte avrebbero temuto, mentre Giulia sgravava di continui aborti il suo ventre fecondo, scodellando feti in tutto simili allo zio. Non è a ragione dunque e con pieno diritto che i peggiori viziosi disprezzino questi ipocriti Scauri e che a ogni morso restituiscano morso? Con uno di questi, che minaccioso tuonava di continuo: 'Lex Iulia, dove sei finita, dormi?', persino Laronia non ce la fece piú e l'irrise: 'Tempi beati questi che hanno in te un argine al malcostume. Potrà riavere Roma il suo pudore: piovuto dal cielo è un terzo Catone. Ma dimmi, dove compri quel profumo che emana il tuo collo villoso? Non vergognarti, mostrami il padrone del negozio. Però, se si scomodano leggi e decreti, la prima da evocare è la Scantinia. Avanti, guarda i maschi e controlla quante ne fanno piú di noi; ma li difende il numero, falangi strette scudo a scudo. Solidali, non c'è che dire, i rammolliti. Mai troverai nel nostro sesso esempio cosí detestabile: Tedia non lecca Cluvia, né Flora Catulla; Ispone invece si vota ai ragazzi e per eccessi opposti si fa smorto. E noi? discutiamo forse i processi, sovvertiamo le leggi, facciamo gazzarra ai vostri comizi? Donne dedite alla lotta o che mangino il rancio degli atleti sono rare. Ma voi filate lana, voi, raccogliete in cestelli le matasse, piú veloci di Aracne, piú abili della stessa Penelope a torcere il fuso carico di fili sottili: cosí relegata al suo ceppo lavora negletta una concubina. Sappiamo perché Istro ha fatto testamento solo in favore del liberto: perché ha arricchito in vita la sposina. Quella, che sa dormire come terza nel letto nuziale, farà la sua fortuna. Spòsati e taci: fruttano gemme i segreti. E dopo tutto questo, puoi dir male di noi? La censura risparmia i corvi e s'accanisce contro le colombe'. Davanti a verità cantate con tanta chiarezza, si dispersero confusi gli pseudostoici: Laronia è irrefutabile. Ma cosa non faranno gli altri, quando tu, Crètico, indossando veli, tuonerai contro Pròcule e Pollitte tra il pubblico esterrefatto per la tua veste? Fabulla è adultera: la si condanni, e con lei anche Carfinia, se vuoi; chi condanni, stai certo, non indosserà mai una toga come la tua. 'Ma luglio è un forno ed io muoio di caldo.' E allora esci nudo, minor vergogna è la pazzia. In questa foggia, mentre proponevi editti e leggi, avrebbe dovuto vederti il popolo vittorioso, sí, ma con le ferite ancora aperte o qualche montanaro che per ascoltarti avesse appena lasciato l'aratro. E non grideresti allo scandalo se vedessi indosso a un giudice questa roba? Mi domando se i veli s'addicano a un teste. E tu, spietato e indomito maestro di libertà, tu, Crètico, ti mostri in trasparenza? Il contagio ti ha impestato e impesterà altri, come in campagna tutto il gregge soccombe per la scabbia o la tigna di un solo porco e l'uva marcisce a contatto d'altra uva. Un giorno o l'altro oserai cose ben piú turpi di un abito: nessuno arriva di colpo al massimo dell'infamia. A poco a poco t'accoglieranno fra loro quelli che al chiuso si fasciano il capo di lunghi nastri, ricoprono il collo intero di collane e offrono in grazia alla dea Bona pancetta di scrofa novella e crateri di vino. Ma, invertendo il rito, nessuna donna, tenuta a distanza, può varcare la soglia: ai soli maschi è riservata l'ara della dea. 'Via, sacrileghe,' gridano, 'qui nessuna flautista può far gemere il suo corno.' Misteri come questi al lume incerto d'una torcia celebravano i Batti, che in Atene riuscivano a infastidire Cotitto stessa. Uno con un ago ritorto si allunga i sopraccigli tingendoli di fuliggine inumidita e si dipinge gli occhi sbattendoli al cielo; un altro beve da un fallo di vetro, capelli lunghi sino ai piedi che gonfiano una reticella d'oro, la veste a quadri azzurri o di raso verdino e uno schiavo che anche lui giura in nome di Giunone. Un altro ancora impugna quello specchio che fu ornamento dell'effeminato Otone e in cui, quasi 'spoglia di Attore Aurunco', egli si rimirava in armi ordinando ai suoi d'alzare le insegne. Avvenimento, sí, da immortalare negli annali della storia contemporanea: uno specchio fra gli arnesi della guerra civile! Solo un duce eccelso può assassinare Galba e curarsi al tempo la pelle; ci vuole l'animo di un cittadino eccelso per ambire sui campi di Bedriaco la conquista del Palatino e intanto spalmarsi sul viso con le dita un impiastro di pane: nemmeno Semiramide cinta d'armi nel suo impero assiro o Cleopatra in lutto sulla sua nave ad Azio ne furono capaci. Tra voi invece non c'è freno alle parole, rispetto per la mensa, niente; solo l'infamia di Cibele impera e la licenza di parlare a voce fessa, mentre un vecchio fanatico, bianco di capelli e campione raro d'insaziabile golosità, tanto insigne in questo da prendersi a maestro, sovraintende alle cerimonie. Che mai aspettano costoro? Da tempo avrebbero dovuto all'uso frigio recidersi col ferro quell'inutile appendice. A un suonatore di corno o, meglio, di tromba dritta Gracco ha portato in dote quattrocentomila sesterzi. Contratto firmato, 'felicità!', una cena sontuosa, e la sposina è già in grembo al marito. O nobili, chi ci vuole? il censore o l'indovino? Si proverebbe forse piú orrore se una donna partorisse un vitello o una vacca un agnello? lo stimeresti piú mostruoso? Frange, velo nuziale e strascichi: questo indossa chi un tempo sudò sotto gli scudi ancili, portando questi oggetti sacri sospesi alle loro corregge mistiche. Padre di Roma, da dove è piombata tanta nefandezza sui pastori latini? da dove è giunto, Marte, questo prurito ai tuoi nipoti? Un uomo illustre per sangue e fortuna si dà, lo vedi, a un altro uomo e tu non scuoti l'elmo, non batti a terra la lancia, non gridi il tuo sdegno al padre celeste? Vattene, allora; sgombra il Campo Marzio, quella terra austera che tu trascuri. 'Domani all'alba ho un impegno ai piedi del Quirinale.' Il motivo? 'Non lo sai? Un amico si marita: l'invito è solo per gli intimi.' Vivi ancora un po' e queste cose si faranno, si faranno in pubblico e si pretenderà di registrarle. Ma un bel tormento perseguita queste spose: partorire non possono e vincolare cosí i mariti con la prole. Fortuna che la natura alle voglie non concede poteri sulla carne: muoiono sterili, e a loro non servono gli unguenti dell'obesa Lide, non serve offrire le palme ai Luperchi in corsa. Mostruosità maggiore? Gracco, che in tunica di gladiatore e armato di tridente, fugge in mezzo all'arena; Gracco, lui, piú nobile dei Capitolini e dei Marcelli, dei discendenti di Càtulo e Paolo, piú dei Fabi e di tutti gli spettatori in tribuna e puoi comprendervi quello che dava i giochi il giorno in cui Gracco gettò la rete. Neanche i bambini, salvo quelli che ai bagni non pagano ancora, credono agli spiriti e ai regni d'oltretomba, alla pertica di Caronte e alle rane nere della palude stigia, le cui acque migliaia d'anime attraverserebbero su una barca sola. Ma mettiamo che siano storie vere: che proverebbero Curio e i due Scipioni, Fabrizio e l'ombra di Camillo, i legionari di Crèmera, i giovani caduti a Canne e le larve di tante guerre, quando l'anima d'uno di questi scende tra loro? Fuoco e zolfo, rorido alloro per purificarsi, questo vorrebbero, se potessero averlo. Miseri noi, là finiremo! Abbiamo, sí, portato le armi nostre oltre i lidi d'Irlanda e, conquista recente, oltre le Orcadi e i Britanni, che s'appagano di notti brevissime, ma i nostri vinti non commettono ciò che si fa nella città dei vincitori. E tuttavia si dice di un armeno, Zalace, di tutti gli efebi il piú effeminato, che agli ardori di un tribuno s'è abbandonato. Frutto degli scambi, non credi? Ostaggio: cosí era venuto, ma qui si fanno uomini. Ammetti che questi ragazzi soggiornino per qualche tempo a Roma: non mancherà loro un amante. Gettati brache, frustini, briglie e pugnali, rimpatrieranno ad Artassata coi costumi dei giovani romani.