Versione di Giovenale

Satira III

Traduzione della Versione "Satira III" di Giovenale

Testo Originale Latino

Quamuis digressu ueteris confusus amici laudo tamen, uacuis quod sedem figere Cumis destinet atque unum ciuem donare Sibyllae. ianua Baiarum est et gratum litus amoeni secessus. ego uel Prochytam praepono Suburae; 5 nam quid tam miserum, tam solum uidimus, ut non deterius credas horrere incendia, lapsus tectorum adsiduos ac mille pericula saeuae urbis et Augusto recitantes mense poetas? sed dum tota domus raeda componitur una, 10 substitit ad ueteres arcus madidamque Capenam. hic, ubi nocturnae Numa constituebat amicae (nunc sacri fontis nemus et delubra locantur Iudaeis, quorum cophinus fenumque supellex; omnis enim populo mercedem pendere iussa est 15 arbor et eiectis mendicat silua Camenis), in uallem Egeriae descendimus et speluncas dissimiles ueris. quanto praesentius esset numen aquis, uiridi si margine cluderet undas herba nec ingenuum uiolarent marmora tofum. 20 hic tunc Vmbricius 'quando artibus' inquit 'honestis nullus in urbe locus, nulla emolumenta laborum, res hodie minor est here quam fuit atque eadem cras deteret exiguis aliquid, proponimus illuc ire, fatigatas ubi Daedalus exuit alas, 25 dum noua canities, dum prima et recta senectus, dum superest Lachesi quod torqueat et pedibus me porto meis nullo dextram subeunte bacillo. cedamus patria. uiuant Artorius istic et Catulus, maneant qui nigrum in candida uertunt, 30 quis facile est aedem conducere, flumina, portus, siccandam eluuiem, portandum ad busta cadauer, et praebere caput domina uenale sub hasta. quondam hi cornicines et municipalis harenae perpetui comites notaeque per oppida buccae 35 munera nunc edunt et, uerso pollice uulgus cum iubet, occidunt populariter; inde reuersi conducunt foricas, et cur non omnia? cum sint quales ex humili magna ad fastigia rerum extollit quotiens uoluit Fortuna iocari. 40 quid Romae faciam? mentiri nescio; librum, si malus est, nequeo laudare et poscere; motus astrorum ignoro; funus promittere patris nec uolo nec possum; ranarum uiscera numquam inspexi; ferre ad nuptam quae mittit adulter, 45 quae mandat, norunt alii; me nemo ministro fur erit, atque ideo nulli comes exeo tamquam mancus et extinctae corpus non utile dextrae. quis nunc diligitur nisi conscius et cui feruens aestuat occultis animus semperque tacendis? 50 nil tibi se debere putat, nil conferet umquam, participem qui te secreti fecit honesti. carus erit Verri qui Verrem tempore quo uult accusare potest. tanti tibi non sit opaci omnis harena Tagi quodque in mare uoluitur aurum, 55 ut somno careas ponendaque praemia sumas tristis et a magno semper timearis amico. quae nunc diuitibus gens acceptissima nostris et quos praecipue fugiam, properabo fateri, nec pudor obstabit. non possum ferre, Quirites, 60 Graecam urbem. quamuis quota portio faecis Achaei? iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes et linguam et mores et cum tibicine chordas obliquas nec non gentilia tympana secum uexit et ad circum iussas prostare puellas. 65 ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra. rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine, et ceromatico fert niceteria collo. hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta, hic Andro, ille Samo, hic Trallibus aut Alabandis, 70 Esquilias dictumque petunt a uimine collem, uiscera magnarum domuum dominique futuri. ingenium uelox, audacia perdita, sermo promptus et Isaeo torrentior. ede quid illum esse putes. quemuis hominem secum attulit ad nos: 75 grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes, augur, schoenobates, medicus, magus, omnia nouit Graeculus esuriens: in caelum iusseris ibit. in summa non Maurus erat neque Sarmata nec Thrax qui sumpsit pinnas, mediis sed natus Athenis. 80 horum ego non fugiam conchylia? me prior ille signabit fultusque toro meliore recumbet, aduectus Romam quo pruna et cottana uento? usque adeo nihil est quod nostra infantia caelum hausit Auentini baca nutrita Sabina? 85 quid quod adulandi gens prudentissima laudat sermonem indocti, faciem deformis amici, et longum inualidi collum ceruicibus aequat Herculis Antaeum procul a tellure tenentis, miratur uocem angustam, qua deterius nec 90 ille sonat quo mordetur gallina marito? haec eadem licet et nobis laudare, sed illis creditur. an melior cum Thaida sustinet aut cum uxorem comoedus agit uel Dorida nullo cultam palliolo? mulier nempe ipsa uidetur, 95 non persona, loqui: uacua et plana omnia dicas infra uentriculum et tenui distantia rima. nec tamen Antiochus nec erit mirabilis illic aut Stratocles aut cum molli Demetrius Haemo: natio comoeda est. rides, maiore cachinno 100 concutitur; flet, si lacrimas conspexit amici, nec dolet; igniculum brumae si tempore poscas, accipit endromidem; si dixeris "aestuo," sudat. non sumus ergo pares: melior, qui semper et omni nocte dieque potest aliena sumere uultum 105 a facie, iactare manus laudare paratus, si bene ructauit, si rectum minxit amicus, si trulla inuerso crepitum dedit aurea fundo. praeterea sanctum nihil ~aut~ ab inguine tutum, non matrona laris, non filia uirgo, nec ipse 110 sponsus leuis adhuc, non filius ante pudicus. horum si nihil est, auiam resupinat amici. [scire uolunt secreta domus atque inde timeri.] et quoniam coepit Graecorum mentio, transi gymnasia atque audi facinus maioris abollae. 115 Stoicus occidit Baream delator amicum discipulumque senex ripa nutritus in illa ad quam Gorgonei delapsa est pinna caballi. non est Romano cuiquam locus hic, ubi regnat Protogenes aliquis uel Diphilus aut Hermarchus, 120 qui gentis uitio numquam partitur amicum, solus habet. nam cum facilem stillauit in aurem exiguum de naturae patriaeque ueneno, limine summoueor, perierunt tempora longi seruitii; nusquam minor est iactura clientis. 125 quod porro officium, ne nobis blandiar, aut quod pauperis hic meritum, si curet nocte togatus currere, cum praetor lictorem inpellat et ire praecipitem iubeat dudum uigilantibus orbis, ne prior Albinam et Modiam collega salutet? 130 diuitis hic seruo cludit latus ingenuorum filius; alter enim quantum in legione tribuni accipiunt donat Caluinae uel Catienae, ut semel aut iterum super illam palpitet; at tu, cum tibi uestiti facies scorti placet, haeres 135 et dubitas alta Chionen deducere sella. da testem Romae tam sanctum quam fuit hospes numinis Idaei, procedat uel Numa uel qui seruauit trepidam flagranti ex aede Mineruam: protinus ad censum, de moribus ultima fiet 140 quaestio. "quot pascit seruos? quot possidet agri iugera? quam multa magnaque paropside cenat?" quantum quisque sua nummorum seruat in arca, tantum habet et fidei. iures licet et Samothracum et nostrorum aras, contemnere fulmina pauper 145 creditur atque deos dis ignoscentibus ipsis. quid quod materiam praebet causasque iocorum omnibus hic idem, si foeda et scissa lacerna, si toga sordidula est et rupta calceus alter pelle patet, uel si consuto uolnere crassum 150 atque recens linum ostendit non una cicatrix? nil habet infelix paupertas durius in se quam quod ridiculos homines facit. "exeat" inquit, "si pudor est, et de puluino surgat equestri, cuius res legi non sufficit, et sedeant hic 155 lenonum pueri quocumque ex fornice nati, hic plaudat nitidus praeconis filius inter pinnirapi cultos iuuenes iuuenesque lanistae." sic libitum uano, qui nos distinxit, Othoni. quis gener hic placuit censu minor atque puellae 160 sarcinulis inpar? quis pauper scribitur heres? quando in consilio est aedilibus? agmine facto debuerant olim tenues migrasse Quirites. haut facile emergunt quorum uirtutibus obstat res angusta domi, sed Romae durior illis 165 conatus: magno hospitium miserabile, magno seruorum uentres, et frugi cenula magno. fictilibus cenare pudet, quod turpe negabis translatus subito ad Marsos mensamque Sabellam contentusque illic Veneto duroque cucullo. 170 pars magna Italiae est, si uerum admittimus, in qua nemo togam sumit nisi mortuus. ipsa dierum festorum herboso colitur si quando theatro maiestas tandemque redit ad pulpita notum exodium, cum personae pallentis hiatum 175 in gremio matris formidat rusticus infans, aequales habitus illic similesque uidebis orchestram et populum; clari uelamen honoris sufficiunt tunicae summis aedilibus albae. hic ultra uires habitus nitor, hic aliquid plus 180 quam satis est interdum aliena sumitur arca. commune id uitium est: hic uiuimus ambitiosa paupertate omnes. quid te moror? omnia Romae cum pretio. quid das, ut Cossum aliquando salutes, ut te respiciat clauso Veiiento labello? 185 ille metit barbam, crinem hic deponit amati; plena domus libis uenalibus: accipe et istud fermentum tibi habe. praestare tributa clientes cogimur et cultis augere peculia seruis. quis timet aut timuit gelida Praeneste ruinam 190 aut positis nemorosa inter iuga Volsiniis aut simplicibus Gabiis aut proni Tiburis arce? nos urbem colimus tenui tibicine fultam magna parte sui; nam sic labentibus obstat uilicus et, ueteris rimae cum texit hiatum, 195 securos pendente iubet dormire ruina. uiuendum est illic, ubi nulla incendia, nulli nocte metus. iam poscit aquam, iam friuola transfert Vcalegon, tabulata tibi iam tertia fumant: tu nescis; nam si gradibus trepidatur ab imis, 200 ultimus ardebit quem tegula sola tuetur a pluuia, molles ubi reddunt oua columbae. lectus erat Cordo Procula minor, urceoli sex ornamentum abaci, nec non et paruulus infra cantharus et recubans sub eodem marmore Chiron, 205 iamque uetus Graecos seruabat cista libellos et diuina opici rodebant carmina mures. nil habuit Cordus, quis enim negat? et tamen illud perdidit infelix totum nihil. ultimus autem aerumnae cumulus, quod nudum et frusta rogantem 210 nemo cibo, nemo hospitio tectoque iuuabit. si magna Asturici cecidit domus, horrida mater, pullati proceres, differt uadimonia praetor. tum gemimus casus urbis, tunc odimus ignem. ardet adhuc, et iam accurrit qui marmora donet, 215 conferat inpensas; hic nuda et candida signa, hic aliquid praeclarum Euphranoris et Polycliti, haec Asianorum uetera ornamenta deorum, hic libros dabit et forulos mediamque Mineruam, hic modium argenti. meliora ac plura reponit 220 Persicus orborum lautissimus et merito iam suspectus tamquam ipse suas incenderit aedes. si potes auelli circensibus, optima Sorae aut Fabrateriae domus aut Frusinone paratur quanti nunc tenebras unum conducis in annum. 225 hortulus hic puteusque breuis nec reste mouendus in tenuis plantas facili diffunditur haustu. uiue bidentis amans et culti uilicus horti unde epulum possis centum dare Pythagoreis. est aliquid, quocumque loco, quocumque recessu, 230 unius sese dominum fecisse lacertae. plurimus hic aeger moritur uigilando (sed ipsum languorem peperit cibus inperfectus et haerens ardenti stomacho); nam quae meritoria somnum admittunt? magnis opibus dormitur in urbe. 235 inde caput morbi. raedarum transitus arto uicorum in flexu et stantis conuicia mandrae eripient somnum Druso uitulisque marinis. si uocat officium, turba cedente uehetur diues et ingenti curret super ora Liburna 240 atque obiter leget aut scribet uel dormiet intus; namque facit somnum clausa lectica fenestra. ante tamen ueniet: nobis properantibus obstat unda prior, magno populus premit agmine lumbos qui sequitur; ferit hic cubito, ferit assere duro 245 alter, at hic tignum capiti incutit, ille metretam. pinguia crura luto, planta mox undique magna calcor, et in digito clauus mihi militis haeret. nonne uides quanto celebretur sportula fumo? centum conuiuae, sequitur sua quemque culina. 250 Corbulo uix ferret tot uasa ingentia, tot res inpositas capiti, quas recto uertice portat seruulus infelix et cursu uentilat ignem. scinduntur tunicae sartae modo, longa coruscat serraco ueniente abies, atque altera pinum 255 plaustra uehunt; nutant alte populoque minantur. nam si procubuit qui saxa Ligustica portat axis et euersum fudit super agmina montem, quid superest de corporibus? quis membra, quis ossa inuenit? obtritum uolgi perit omne cadauer 260 more animae. domus interea secura patellas iam lauat et bucca foculum excitat et sonat unctis striglibus et pleno componit lintea guto. haec inter pueros uarie properantur, at ille iam sedet in ripa taetrumque nouicius horret 265 porthmea nec sperat caenosi gurgitis alnum infelix nec habet quem porrigat ore trientem. respice nunc alia ac diuersa pericula noctis: quod spatium tectis sublimibus unde cerebrum testa ferit, quotiens rimosa et curta fenestris 270 uasa cadant, quanto percussum pondere signent et laedant silicem. possis ignauus haberi et subiti casus inprouidus, ad cenam si intestatus eas: adeo tot fata, quot illa nocte patent uigiles te praetereunte fenestrae. 275 ergo optes uotumque feras miserabile tecum, ut sint contentae patulas defundere pelues. ebrius ac petulans, qui nullum forte cecidit, dat poenas, noctem patitur lugentis amicum Pelidae, cubat in faciem, mox deinde supinus: 280 [ergo non aliter poterit dormire; quibusdam] somnum rixa facit. sed quamuis inprobus annis atque mero feruens cauet hunc quem coccina laena uitari iubet et comitum longissimus ordo, multum praeterea flammarum et aenea lampas. 285 me, quem luna solet deducere uel breue lumen candelae, cuius dispenso et tempero filum, contemnit. miserae cognosce prohoemia rixae, si rixa est, ubi tu pulsas, ego uapulo tantum. stat contra starique iubet. parere necesse est; 290 nam quid agas, cum te furiosus cogat et idem fortior? "unde uenis" exclamat, "cuius aceto, cuius conche tumes? quis tecum sectile porrum sutor et elixi ueruecis labra comedit? nil mihi respondes? aut dic aut accipe calcem. 295 ede ubi consistas: in qua te quaero proseucha?" dicere si temptes aliquid tacitusue recedas, tantumdem est: feriunt pariter, uadimonia deinde irati faciunt. libertas pauperis haec est: pulsatus rogat et pugnis concisus adorat 300 ut liceat paucis cum dentibus inde reuerti. nec tamen haec tantum metuas; nam qui spoliet te non derit clausis domibus postquam omnis ubique fixa catenatae siluit compago tabernae. interdum et ferro subitus grassator agit rem: 305 armato quotiens tutae custode tenentur et Pomptina palus et Gallinaria pinus, sic inde huc omnes tamquam ad uiuaria currunt. qua fornace graues, qua non incude catenae? maximus in uinclis ferri modus, ut timeas ne 310 uomer deficiat, ne marra et sarcula desint. felices proauorum atauos, felicia dicas saecula quae quondam sub regibus atque tribunis uiderunt uno contentam carcere Romam. his alias poteram et pluris subnectere causas, 315 sed iumenta uocant et sol inclinat. eundum est; nam mihi commota iamdudum mulio uirga adnuit. ergo uale nostri memor, et quotiens te Roma tuo refici properantem reddet Aquino, me quoque ad Heluinam Cererem uestramque Dianam 320 conuerte a Cumis. saturarum ego, ni pudet illas, auditor gelidos ueniam caligatus in agros.'

Traduzione Italiana

Anche se la partenza di un vecchio amico mi angoscia, devo approvare la sua decisione di stabilirsi come un eremita a Cuma e di donare almeno un cittadino alla Sibilla. Cuma, porta di Baia, è un approdo piacevole, un rifugio delizioso. Io poi alla Suburra preferirei persino Procida. Si è mai visto luogo, per quanto misero, desolato, che non sia preferibile al terrore continuo degli incendi, dei crolli, ai mille pericoli di questa città tremenda, dove nemmeno in pieno agosto sfuggi al vociare dei poeti? Mentre si carica la casa tutta su un solo carro, l'amico sosta sotto gli archi antichi dell'umida porta Capena. Qui, dove di notte Numa dava convegno alla sua amica, ora tempio e bosco della sacra fonte s'affittano ai giudei, i cui unici beni sono un cesto e un po' di fieno (per legge infatti ogni albero paga all'erario una tassa: cosí, cacciate le Camene, il bosco deve stendere la mano). Ci inoltriamo nella valle di Egeria tra grotte artificiali: viva sentiresti la presenza del dio in queste acque, se l'erba con la sua verde cornice ne cingesse le onde e non profanassero i marmi il tufo di quei luoghi. E qui Umbricio dice: A Roma non c'è piú posto per un lavoro onesto, non c'è compenso alle fatiche; meno di ieri è ciò che oggi possiedi e a nulla si ridurrà domani; per questo ho deciso di andarmene là dove Dedalo depose le sue ali stanche, finché un accenno è la canizie, aitante la prima vecchiaia e a Lachesi resta ancora filo da torcere: mi reggo bene sulle gambe e senza appoggiarmi a un bastone: giusto il tempo per lasciare la patria. Artorio e Càtulo ci vivano, ci rimanga chi muta il nero in bianco, chi si diverte ad appaltare case, fiumi e porti, cloache da pulire, cadaveri da cremare e vite da offrire all'incanto per diritto d'asta. Un tempo suonavano il corno, comparse fisse delle arene di provincia, ciarlatani famosi di città in città; ora offrono giochi e quando la plebaglia abbassa il pollice decretano la morte per ottenerne il favore; poi, di ritorno, appaltano latrine. E perché mai non altro? Sono loro quelli che la fortuna, quando è in vena di scherzi, dal fango solleva ai massimi gradi. Ma io a Roma che posso fare? Non so mentire. Se un libro è mediocre non ho la faccia di lodarlo o di citarlo; non so nulla di astrologia; non voglio e mi ripugna pronosticare la morte di un padre; non ho mai studiato le viscere di rana; passare ad una sposa bigliettini e profferte dell'amante lo sanno fare altri, e di un ladro mai sarò complice: per questo nessuno mi vuole quando esco, come se fossi un monco, un essere inutile privo della destra. Chi si apprezza oggi, se non un complice, il cui animo in fiamme brucia di segreti, che mai potrà svelare? Niente crede di doverti e mai ti compenserà chi ti fa parte di un segreto onesto; ma a Verre sarà caro chi sia in grado di accusarlo quando e come vuole. Tutto l'oro che la sabbia del Tago ombroso trascina in mare non vale il sonno perduto, i regali che prendi e con stizza devi lasciare, la diffidenza continua di un amico potente. La gente che piú cerco di evitare, quella amatissima dai nostri ricchi, faccio presto a descriverla e senza riserve. Una Roma ingrecata non posso soffrirla, Quiriti; ma quanto vi sia di acheo in questa feccia bisogna chiederselo. Ormai da tempo l'Oronte di Siria sfocia nel Tevere e con sé rovescia idiomi, costumi, flautisti, arpe oblique, tamburelli esotici e le sue ragazze costrette a battere nel circo. Sotto voi! se vi piace una puttana forestiera con la mitra tutta a colori! O Quirino, quel tuo contadino indossa scarpine e porta medagliette al collo impomatato! Lasciano alle spalle Sicione, Samo, Amídone, Andro, Tralli o Alabanda, tutti all'assalto dell'Esquilino o del colle che dal vimine prende nome, per farsi anima delle grandi casate e in futuro padroni. Intelligenza fulminea, audacia sfrontata, parola pronta e piú torrenziale di Iseo, eccoli: chi credi che siano? Dentro di sé ognuno porta un uomo multiforme: grammatico, retore, pittore e geometra, massaggiatore, augure, funambolo, medico e mago, tutto sa fare un greco che ha fame: volerebbe in cielo, se glielo comandassi. In fin dei conti non era mauro, sàrmato o trace quello che s'applicò le penne, ma ateniese d'Atene. Ed io? non dovrei evitare la porpora di questa gente? che prima di me firmi un documento o sul letto migliore alle cene si stenda chi a Roma è giunto con lo stesso vento che porta prugne e fichi secchi? Non conta proprio niente, nutriti d'olive sabine, aver respirato sin dall'infanzia l'aria dell'Aventino? Adulatori senza pari, questo sono, gente pronta a lodare le chiacchiere di un inetto, le fattezze di un amico deforme, a confrontare il collo oblungo di un invalido con quello di Ercole mentre da terra solleva Anteo, ad ammirare con voce strozzata che piú stridula non è nemmeno quella del gallo quando copre la sua gallina. Adulazioni simili anche a noi sarebbero permesse, ma a quelli per lo piú si crede. Quale attore infatti meglio di un greco interpreta Taide, la moglie o Dòride senza un velo di trucco? Non è un commediante che recita, è una donna! E giureresti che dal ventre in giú sia tutto una pianura sgombra con alla fine un'esile fessura. Antíoco, Stràtocle e Demetrio, con quell'effeminato di Emo, non sono eccezioni di meraviglia: è tutto un paese di commedianti. Ridi e lui scoppia a ridere piú forte; vede un amico in lacrime e lui piange senza provar dolore; ai primi freddi invochi un po' di fuoco e lui indossa una pelliccia; dici che hai caldo ed eccolo che suda. Troppo diversi siamo, è chiaro: chi notte e giorno senza posa è in grado di assumere l'espressione dei visi altrui, pronto ad applaudire e lodare se l'amico ha ruttato bene, pisciato senza inciampi o se il pitale d'oro ha rimbombato finendo capovolto, ha tutto dalla sua. Aggiungi in piú che niente è sacro o al sicuro dal loro cazzo, non la madre di famiglia o la figlia vergine, non il moroso imberbe o il figlio intatto; e se non c'è di meglio ti stuprano la nonna. [Per farsi temere non c'è segreto che gli sfugga della tua casa.] Ma lascia perdere le chiacchiere che si fanno ai ginnasi, visto che parliamo di greci, e ascolta la scelleratezza di un maggiorente paludato: quel vecchio stoico intendo, cresciuto sulla riva dove caddero le penne del cavallo di Gòrgone, che denunciandolo fece uccidere Bàrea, discepolo e amico. Dove regna un Protògene, un Ermarco o un Dífilo, che per vizio innato non vogliono amici in comune, ma solo a sé legati, non c'è posto per un romano. Basta una goccia di veleno, sí, quello di patria natura, istillato da un greco in orecchie meschine, e subito vengo messo alla porta, perdendo anni e anni di servizio: in nessun luogo importa meno disfarsi di un protetto. Non illudiamoci che l'affannarsi in corse notturne di un poveraccio avvolto nella toga abbia rispetto e merito, se un pretore può scaraventare di brutto il littore a salutare il risveglio di Albina e Modia, prima che il collega lo preceda dalle due vedovelle. Puoi vedere il figlio di gente libera scortare lo schiavo di un ricco; e un altro regalare a Calvina o a Catiena quanto incassa un tribuno di legione, per godere di loro una o due volte; ma tu, se ti arrapa il faccino di una puttana in ghingheri, ti blocchi ed esiti a far scendere Chione dal trono. Produci a Roma un testimone degno di chi ospitò la dea dell'Ida, si mostri Numa o chi dal tempio in fiamme salvò l'atterrita Minerva: prima s'indagherà sul censo, per ultimo sulla moralità. 'Quanti schiavi mantiene? quanta terra possiede? con che numero e ricchezza di piatti cena?' Ognuno gode di fiducia pari al denaro che serra in cassaforte. Su tutti gli dei puoi giurare, di Samotracia o nostri, l'idea è che un povero, snobbato dagli stessi dei, non tenga conto delle folgori divine. E le opportunità di riso universale che lui offre, le sottovaluti? Un mantello informe e sdrucito, una toga sordida come poche, una scarpa col cuoio rotto che si slabbra o i margini di tutti quegli strappi ricuciti che mostrano lo spago or ora usato! Niente di piú atroce ha la sventura della povertà che rendere l'uomo oggetto di riso. 'Vergogna, fuori! via dai cuscini dei cavalieri chi non ha il censo imposto dalla legge! il posto è riservato ai figli dei ruffiani, in qualunque casino siano nati! Qui, tra i rampolli azzimati di un gladiatore o di un maestro d'armi, può battere le mani solo il figlio di un banditore ben nutrito!' Cosí piacque a quell'inetto di Otone che volle segregarci. Accade mai che sia ben visto un genero con meno averi e dote della sposa, qui, fra questi? che un povero sia nominato erede? o accettato in consiglio dagli edili? Da tempo avrebbero dovuto i Quiriti in miseria a schiere serrate migrare. Non è facile che emerga chi alle proprie virtú vede opporsi la penuria del patrimonio; a Roma poi lo sforzo è disumano: una casa da miserabili costa un'enormità e cosí mantenere servi o mangiare un boccone. Farlo poi con stoviglie di terraglia ci sembra una vergogna, ma non lo troveresti indegno scaraventato in mezzo ai Marsi o alla tavola dei Sabini, dove un saio ruvido e scolorito ti farebbe felice. Del resto, diciamo la verità, in gran parte d'Italia la toga s'indossa solo da morti. Persino quando le solennità festive vengono celebrate in un teatro d'erba e sulla scena torna una farsa ben nota, mentre tremano i marmocchi in grembo alle madri per il ghigno livido delle maschere, vestiti tutti a un modo puoi vederli, dai posti d'onore a quelli del popolo; e agli edili, come segno dell'alta carica, basta una tunica bianca per primeggiare. Fra noi invece l'eleganza dell'abito è tutto e il superfluo si attinge a volte in borse altrui. Male comune questo: viviamo tutti da straccioni pieni d'arie. Ma perché farla lunga? a Roma tutto ha un prezzo. Per salutare Cosso qualche volta o perché Veiento, sia pure a labbra chiuse, ti getti uno sguardo, tu quanto paghi? Chi si rade, chi ripone la chioma dell'amato e la casa trabocca di focacce in vendita: prendile e tienti stretta questa fregatura. Come clienti, non c'è verso, siamo costretti a versare tributi, ad aumentare i redditi di servi perbenino. Nella gelida Preneste, fra i colli e i boschi di Bolsena, nella tranquilla Gabi o nella rocca sui pendii di Tivoli chi teme o ha mai temuto crolli? Ma noi viviamo a Roma, una città che in gran parte si regge su puntelli fatiscenti; cosí infatti l'amministratore rimedia ai guasti e, tappata la fenditura di una vecchia crepa, invita tutti a dormire tranquilli sotto la minaccia di un crollo. Meglio vivere dove non scoppiano incendi e non si temono allarmi la notte. 'Acqua, acqua!' supplica Ucalegonte portando in salvo i suoi stracci: sotto di te il terzo piano è in fiamme e tu l'ignori; se giú in basso il terrore dilaga, chi non ha che le tegole per ripararsi dalla pioggia, lassú dove le languide colombe depongono le uova, brucerà per ultimo, non c'è dubbio, ma brucerà. Cordo aveva un letto troppo piccolo anche per Pròcula, sei orcioli in mostra sul tavolino, una piccola brocca sotto e un Chirone sdraiato a sostenere il marmo; una cesta decrepita custodiva qualche libretto greco, di cui, senza rispetto, i topi rodevano i carmi sublimi. Nulla aveva Cordo, chi può negarlo? Eppure quel disgraziato ha perduto tutto il suo niente, e in piú per colmo di sventura a lui che ignudo implora invano nessuno darà l'aiuto di un po' di pane o di un tetto per ospitarlo. Se però crolla il palazzo di Astúrico, signore inorridite, maggiorenti in lutto, pretori che sospendono le udienze, questo vedrai, tutti a piangere la sorte di Roma, a maledire il fuoco. Divampa ancora e già accorre chi dona marmi o concorre alle spese; uno porta statue candide di figure ignude, l'altro un capolavoro di Eufranore o di Policleto, quella gioielli antichi di dèi asiatici, questo libri, scaffali e un busto di Minerva, quello infine un moggio d'argento. E Pèrsico, un riccone senza figli, rimedia meglio e piú roba di prima, tanto da giustificare il sospetto che lui, proprio lui abbia incendiato la casa. Se sai strapparti dal cuore i giochi del Circo, a Sora, Fabrateria o Frosinone, coi soldi che spendi in un anno a Roma per la pigione di un tugurio, puoi procurarti una casa stupenda, con un orticello e un piccolo pozzo al quale attingere senza fatica o bisogno di funi per innaffiare i getti delle piante. Vivi con la tua zappa al fianco e cura con amore l'orto: potrebbe fornirti la cena per cento pitagorici. In qualunque luogo o angolo della terra essere tu il padrone, anche di una sola lucertola, vale sempre qualcosa. Per disturbi d'insonnia muore qui la maggior parte di noi: è il cibo indigesto di Roma che ristagna nello stomaco in fiamme a causare questo malessere; d'altra parte, quale casa d'affitto permette di dormire? Cifre da capogiro costa in questa città un buon sonno! Il transito dei carri nella rete tortuosa delle strade e lo strepito delle mandrie asserragliate, che strapperebbero il sonno anche a Druso o ai vitelli marini: fa capo a tutto ciò la malattia. Ma se, chiamato da un affare, un ricco fende la folla, volando sulle teste chiuso in una immensa liburna, può leggere, scrivere o, se vuole, dormire, perché una lettiga con le tende abbassate concilia il sonno. E arriverà sempre prima di me, che cerco, come tutti noi che abbiamo fretta, un varco tra la calca di chi mi precede; in piú la gente che vien dietro a fiumi mi schiaccia le reni, questo mi pianta in corpo un gomito, quello una stanga impertinente, uno mi sbatte in testa una trave, l'altro un barile. Gli stinchi in un mare di fango, da ogni parte mi calpestano suole enormi e il chiodo di un soldato mi si conficca nell'alluce. Non vedi con che polverone si fa ressa per il sussidio? Cento i convitati e ognuno col suo fornello. Persino un Corbulone reggerebbe a stento sul capo tutti quei vasi enormi e tutti gli utensili che un povero schiavetto porta a collo teso correndo a rianimare il fuoco. E le tuniche appena rattoppate vanno in brandelli. In bilico su un carro avanza un lungo abete, un altro carretto trasporta un pino, che oscillando da quell'altezza minacciano la gente. Se poi si rovescia il rimorchio che contiene i graniti di Liguria e sulla folla rovina quell'ammasso di pietre, che rimane dei corpi? Chi ne ritrova piú una traccia, ossa, membra? Ridotto tutto in polvere il cadavere di quei poveracci si dissolve in un soffio. A casa intanto, senza angustie, si lavano i piatti, si desta col fiato la brace, si fanno stridere le striglie sulle mense e, riempite le ampolle, si dispongono i coperti. Tra i ragazzi c'è gara a sbrigare queste faccende, ma quello ormai siede in riva allo Stige e, come novizio, rabbrividisce di fronte al sinistro nocchiero, col tormento di non poter contare sulla barca di quella palude fangosa, perché in bocca non ha l'obolo per il transito. Ma i pericoli della notte sono diversi e numerosi, guarda: tegole che a picco dal tetto delle case ti spaccano la testa, vasi ridotti in pezzi che il piú delle volte rovinano dalle finestre con violenza tale da segnare di crepe il selciato colpito. Un incosciente sei, uno che non considera l'imprevedibilità degli eventi, se vai fuori a cena senza aver fatto testamento: in ogni finestra aperta, dove di notte si spiano i tuoi passi, sta in agguato la morte. Àugurati dunque e in te coltiva la flebile speranza che s'accontentino di rovesciarti addosso il contenuto dei catini. Un ubriaco incattivito, che, metti, non abbia ancora accoppato un uomo, dà in escandescenze e passa la notte come un Achille che pianga l'amico, giace bocconi e un attimo dopo supino, solo a quel patto potrebbe dormire: a certa gente menar le mani concilia il sonno. Ma per quanto gli anni lo rendano arrogante e sia cotto dal vino, si tiene alla larga da chi un mantello scarlatto, un séguito senza fine di amici e in piú uno stuolo di torce e candelabri di bronzo suggeriscono di evitare. Con me, che mi faccio condurre dalla luna o dal lume incerto della candela, di cui regolo ad arte lo stoppino, con me lui se la prende. Ed eccoti l'esordio della zuffa infame, se può chiamarsi zuffa quella dove tu picchi e solo io le busco. Si pianta davanti e intima l'alt. Meglio ubbidire; che mai si può fare quando piú forte è il forsennato che l'impone? 'Da dove vieni? ' urla, 'con l'aceto e le fave di chi ti sei rimpinzato? con quale ciabattino hai mangiato fette di porro e testina di montone lessato? Non mi rispondi? Parla o ti prendo a calci! Avanti, dove ti rintani? in quale sinagoga ti si può pescare?' Se balbetti qualcosa o cerchi zitto zitto di svignartela, è lo stesso: son sempre botte e magari, dopo, questi pazzi furiosi ti citano in giudizio. Questa è la libertà dei poveri: supplicare sotto i colpi e, gonfio di pugni, implorare che ti lascino rincasare con qualche dente almeno. Ma non c'è da temere solo questo: quando, chiuse le case, in ogni luogo le botteghe con le imposte serrate a catenaccio non mandano rumori, può spuntare chi ti spoglia di tutto, se poi il bandito non risolve la faccenda con una coltellata a tradimento: tutte le volte infatti che la palude Pontina e la pineta Gallinaria sono presidiate da guardie armate, i briganti si riversano a Roma, come se fosse una riserva. Su quale incudine mai, in quale fornace non si forgiano catene massicce? Enorme è la quantità di ferro impiegata in ceppi, tanto da far temere che vengano a mancare vomeri, zappe e sarchielli. Fortunati gli avi dei nostri bisnonni, puoi dirlo, e quei tempi remoti di re e di tribuni quando bastava a Roma un solo carcere. E potrei aggiungere a questi altri e piú fondati argomenti, ma le bestie mi attendono e il sole declina. Bisogna che vada; da un po' con la sua frusta il mulattiere fa segno che è l'ora. Pensa a me qualche volta e quando avrai occasione che Roma ti restituisca alla tua Aquino per rimetterti in forze, avvertimi: da Cuma verrò alla tua Cerere Elvina, alla tua Diana. Coi miei scarponi verrò in quelle gelide campagne ad ascoltare le tue satire, se non m'avranno in uggia.